Przedszkole nie wyrzuci dziecka za złe zachowanie

Gmina nie może w uchwale określić, że przesłanką skreślenia przedszkolaka z listy wychowanków będzie jego złe zachowanie - uznał wojewoda świętokrzyski i uchylił uchwałę rady gminy w Waśniowie.

06.11.2012

Już działa Centrum Pomocy Profesjonalisty

Od 5 listopada klienci publikacji Vademecum Głównego Księgowego Platinum i Prestige mogą korzystać profesjonalnego serwisu informacji telefonicznej, dzięki któremu uzyskają natychmiastową odpowiedź...

06.11.2012

Lasy Państwowe stracą zwolnienie z opodatkowania

Ministerstwo Środowiska przedstawiło projekt założeń do nowelizacji ustawy o lasach i niektórych innych ustaw, który zakłada, że Lasy Państwowe zapłacą podatek dochodowy od całego dochodu.

06.11.2012

Gminy nie są gotowe na rewolucję śmieciową

Samorząd terytorialny

Do pełnego wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami pozostało 8 miesięcy. Tymczasem wyniki przeprowadzonych przez resort środowiska ankiet nie są optymistyczne. Z gmin płyną niepokojące sygnały...

06.11.2012

Gminy obniżają nauczycielskie dodatki

Samorządy, które mają problemy finansowe, obniżają dodatki motywacyjne dla nauczycieli - informuje Dziennik Gazeta Prawna, przypomina jednak, że w przypadku nieosiągnięcia odpowiedniego poziomu...

06.11.2012

Ogromny wzrost bankructw w branży budowlanej

Budownictwo

W październiku upadły w Polsce 93 firmy, o 66 proc. więcej niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku, poinformował Euler Hermes w raporcie opracowanym na podstawie oficjalnych danych z sądów.

06.11.2012

Były nieprawidłowości przy programie e-podręcznik

Oferty kandydatów na partnerów technologicznych programu e-podręcznik oceniano w sposób nietransparentny i niezgodny z procedurami wewnętrznymi - pisze Rzeczpospolita, powołując się na raport MEN z...

06.11.2012