Wybrano najbezpieczniejszą budowę na Lubelszczyźnie

Budownictwo

Budowa Portu Lotniczego Lublin, który powstał w podlubelskim Świdniku, zajęła pierwsze miejsce w konkursie Okręgowego Inspektoratu Pracy na najbardziej bezpieczną budowę na Lubelszczyźnie. Pierwsze...

30.11.2012

Stypendium za wyniki w nauce już na pierwszym roku

Ministerstwo nauki zamierza wprowadzić możliwość otrzymywania stypendium dla najlepszych studentów już na pierwszym roku. Zostanie również usprawniony system oceny wykładowców i monitoring karier...

30.11.2012

Ministerstwo ostrzeże przed nieuczciwymi uczelniami

Wprowadzenie listy ostrzeżeń jest jednym z głównych założeń proponowanej reformy szkolnictwa wyższego. Będzie ona zawierała wykaz uczelni, których działania są bezprawne lub budzą wątpliwości.

30.11.2012

Rosjanie nie są zadowoleni ze swoich zarobków

HR

Prawie połowa Rosjan nie pracuje w wyuczonym zawodzie. A większość z nich nie jest zadowolona ze swoich zarobków. Maleje też liczba tych, którzy wierzą, że dzięki pracy w dużych rosyjskich...

30.11.2012