Związki zawodowe naturalnym partnerem PIP

BHP

Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz gościła w środę 26 września na posiedzeniu Rady OPZZ w Warszawie, gdzie przedstawiła sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w roku 2011....

02.10.2012

Pierwszaki mogą ćwiczyć w grupach do 26 osób

Po zmianie w ramowych planach nauczania narosło wiele wątpliwości wokół dopuszczalnej liczebności grup, w jakich mogą ćwiczyć dzieci w klasach I-III szkoły podstawowej.

02.10.2012

Francja/ Rząd podnosi akcyzę na tytoń i piwo

Rząd Francji poinformował w poniedziałek o podjęciu serii działań antykryzysowych w celu zasilenia kas ubezpieczeń społecznych, mających duży deficyt. Zdecydowano m.in. o podniesieniu akcyzy na tytoń...

02.10.2012

Projekt nowego prawa energetycznego już gotowy

Ministerstwo Gospodarki zakończyło prace nad projektem ustawy Prawo energetyczne, która ma regulować zasady dostarczania energii elektrycznej lub ciepła, w tym np. przyłączania do sieci, a także...

02.10.2012

Lublin ma być bardziej bezpieczny

Samorząd terytorialny

Więcej nocnych patroli straży miejskiej oraz zwrócenie większej uwagi na bezpieczeństwo i porządek zapowiedzieli w poniedziałek prezydent Lublina Krzysztof Żuk i komendant straży miejskiej Jacek...

02.10.2012

Rząd zdereguluje 91 następnych zawodów

Dostęp do kolejnych 91 zawodów rząd chce otworzyć w tzw. drugiej transzy deregulacji. Zostanie ona przedstawiona, tydzień po przyjęciu przez rząd pierwszej, liczącej 50 profesji.

02.10.2012

Unijny trybunał będzie miał nowy regulamin

Dostosowaniu struktury i treści Regulaminu postępowania przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości do ewolucji jego właściwości, uproszczeniu niektórych procedur oraz ograniczeniu długości...

02.10.2012

Nowe egzaminy na prawo jazdy jednak później

Jest już niemal przesądzone, że zmiany w testach na prawo jazdy wbrew wcześ niejszym zapowiedziom nie wejdą od 19 stycznia 2013 r. Miały być one radykalne i zrewolucjonizować system szkolenia...

02.10.2012

"Nasz Dziennik": Nauka ledwie dyszy

Od momentu inauguracji roku akademickiego naukowcy protestują przeciwko niskim nakładom na szkolnictwo wyższe donosi Nasz Dziennik.

02.10.2012

Deficyt budżetu po sierpniu sięgnął 65,5 proc.

Po sierpniu tego roku deficyt budżetu sięgnął 65,5 proc. założonego na 2012 r. - wynika z podanego w poniedziałek przez MF operatywnego sprawozdania z wykonania budżetu państwa. Dodano, że z podatku...

02.10.2012