Ciebie też mogą aresztować

Nie udało się posłom Platformy Obywatelskiej wprowadzić pod obrady Sejmu projektu ustawy, która miała ograniczyć trochę stosowanie tymczasowego aresztowania. Rządząca (jeszcze wtedy) koalicja była...

06.08.2007

Komórkowe pułapki

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził warunki, na jakich operatorzy telefonii komórkowej zawierają umowy z konsumentami. Stwierdzono liczne nieprawidłowości

06.08.2007

Prezenty od koncernów farmaceutycznych zakazane

Senat zdecydował w 26 lipca tego roku, że lekarze i aptekarze nie mogą pod groźbą więzienia przyjmować prezentów od koncernów farmaceutycznych za zwiększanie sprzedaży leków podlegających refundacji.

03.08.2007

Finał polskiej prezydencji w ICPEN

Dobiegła końca polska prezydencja w Międzynarodowej Sieci Ochrony Konsumentów. Od dziś oficjalnie pracom ICPEN przewodzić będzie Chile...

02.08.2007

Projekt organizacji szkoły (placówki)

Niniejsze opracowanie jest szerszym komentarzem przepisów niezbędnych do opracowania podstawowego dokumentu opisującego organizację zajęć w szkole (placówce), jakim jest projekt (arkusz) organizacji...

02.08.2007

Samorządy protestują

Fala protestów przeciwko ograniczaniu uprawnień i autonomii samorządów zawodowych rozszerza się. Po uchwałach i stanowiskach poszczególnych korporacji i stowarzyszeń, będących reakcją na projekty...

02.08.2007

Zakaz konkurencji

Ustawodawca w Kodeksie pracy wskazał na możliwość połączenia pracodawcy i pracownika postanowieniami odrębnej od umowy o pracę umowy o zakazie konkurencji, stanowiącej uzupełnienie treści łączącego...

01.08.2007

Opłata skarbowa - zmiany od dnia 26 lipca 2007 r.

Fragment komentarza zamieszczonego w całości w publikacji Profesjonalny Serwis PodatkowyGłwnym powodem przygotowania nowelizacji ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225,...

31.07.2007

Kary dla matek „pijanych” noworodków?

Opinię publiczną zbulwersowało ostatnio parę przypadków urodzenia się dzieci z poważną zawartością alkoholu we krwi. W mediach pojawiła się z tego powodu stosowna dawka oburzenia, a Rzecznik Praw...

27.07.2007

Zadania rady rodziców w szkole

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542) wprowadziła istotne zmiany w zadaniach rad rodziców...

26.07.2007
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski