Trybunał w Strasburgu: poręczenie czy areszt?

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że niezastosowanie innych środków zapobiegawczych i nierozważenie przez sąd poręczeń osób zaufania publicznego w celu uchylenia tymczasowego...

13.02.2008

10 największych czynników ryzyka w biznesie

Regulacje prawne, nagłe zmiany na rynkach finansowych oraz starzejąca się kadra pracownicza to najpoważniejsze czynniki ryzyka, jakie w 2008 r. kształtować będą przyszłość przedsiębiorstw wynika z...

13.02.2008

Rozliczanie mediów a koszty uzyskania przychodów

Opłaty za media stanowią kategorię kosztw, ktra dotyczy wszystkich podatnikw. Trudno sobie bowiem wyobrazić prowadzenie działalności bez konieczności korzystania z energii elektrycznej, czy wody....

12.02.2008

Przesyłanie świadczeń na rachunek bankowy procentuje

Ubezpieczenia społeczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych stara się zachęcić osoby pobierające emeryturę, rentę lub też zasiłki przedemerytalne, a ktre bardzo często nie mają jeszcze rachunku bankowego do jego otwarcia....

12.02.2008

Nowi prawnicy w Gardocki i Partnerzy

Od początku roku do zespołu Spółki Gardocki i Partnerzy dołączyło trzech prawników: Gerard Woźniak, Paweł Żytkowski oraz Rafał Piekarski.

12.02.2008

Będą doradzać w projektach PPP

Siedem dużych międzynarodowych konsorcjów chce doradzać władzom miasta, jakie inwestycje najlepiej finansować w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Oferty w przetargu złożyły m.in....

12.02.2008

Prokurator czy radca prawny?

Karę dyscyplinarną nagany wymierzył Sąd Najwyższy prokuratorowi w stanie spoczynku z Gdańska za wykonywanie funkcji radcy prawnego....

12.02.2008

Odzysk odpadów w procesie R 10

Środowisko

W związku z licznymi nieprawidłowościami w zakresie wykorzystania odpadw w rolnictwie, ustawodawca podjął decyzję o uregulowaniu tej kwestii. Pojawiały się one zarwno w błędnie wydawanych decyzjach...

11.02.2008

Do aresztu za unikanie sądu

Sąd wydał postanowienie o aresztowaniu pani notariusz za utrudnianie procesu karnego. Ta odwołała się, ale ponieważ odwołanie od postanowienia o tymczasowym aresztowaniu nie wstrzymuje decyzji o...

11.02.2008

Sędziowie spotkali się z prezydentem

Prezydent Lech Kaczyński rozmawiał z Krajową Radą Sądownictwa. Spotkanie było tym bardziej ważne, że dotyczyło najistotniejszych kwestii i problemów władzy sądowniczej, które pojawiły się w ostatnich...

11.02.2008

Doprowadzenie sprzeczne z Konstytucją

Przepis Kodeku postępowania karnego dotyczący przymusowego doprowadzenia jest niezgodny z konstytucją orzekł Trybunał Konstytucyjny....

11.02.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski