Wynagrodzenie vs dobre obyczaje

Trybunał Adwokacki dla Nadrenii-Westfalii stwierdził, iż uposażenie początkowe dla młodego adwokata wynoszące 1 tys. euro brutto jest sprzeczne z dobrymi obyczajami. Wyrok ten jest efektem działań...

04.03.2008

Zespół ds. strategii lizbońskiej

Powstanie zespół międzyresortowy ds. realizacji strategii lizbońskiej w Polsce. Będzie mu przewodniczył minister gospodarki. UE w 2010 roku może stać się najdynamiczniejszą gospodarką świata.

04.03.2008

Czy można zgłaszać nowe dowody na rozprawie?

Przepis Kodeksu postępowania cywilnego dotyczący obowiązku podania w pozwie wszystkich twierdzeń i dowodów na ich poparcie nie ogranicza dojścia do prawdy oraz prawa stron procesu do obrony....

03.03.2008

PricewaterhouseCoopers doradza PKP

Konsorcjum PricewaterhouseCoopers Polska i ING Securities zostało wybrane na doradcę prywatyzacyjnego spółki PKP Intercity, podała spółka PKP w komunikacie. Oferta publiczna PKP IC została...

03.03.2008

Sędziowie nagrodzeni

Sędziowie reprezentujący sądy ze Szczecina, Krakowa i Białegostoku zostali wyróżnieni za znajomość unijnego prawa w konkursie Sędzia Europejski....

03.03.2008

Specustawa przyspieszy inwestycje

Rząd przygotowuje specjalną ustawę, która radykalnie przyspieszy budowę dróg. Jeśli tak się stanie, trwający obecnie do trzech lat proces przygotowawczy inwestcji może zostać skrócony przynajmniej o...

03.03.2008

PricewaterhouseCoopers doradza PKP

Konsorcjum PricewaterhouseCoopers Polska i ING Securities zostało wybrane na doradcę prywatyzacyjnego spółki PKP Intercity, podała spółka PKP w komunikacie. Oferta publiczna PKP IC została...

03.03.2008

Nowi prawnicy w sporze o PZU

Charles C. Adams, partner zarządzający genewskim biurem kancelarii Hogan &Hartson, i dwóch prawników z jej warszawskiego biura otrzymało pełnomocnictwa ministra skarbu do reprezentowania Polski w...

03.03.2008

Powołanie sędziego : spór kompetencyjny

Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie spór między prezydentem a Krajową Radą Sądownictwa, czy prezydent może odmówić powołania sędziów nominowanych przez KRS. Z pytaniem takim zwrócił się do TK I...

03.03.2008

Umowa o pracę a kontrakt

W ostatnich latach znaczna grupa lekarzy zatrudnionych na podstawie umów o pracę w zakładach opieki zdrowotnej zmieniła rodzaj zatrudnienia na umowy cywilnoprawne czyli tzw. kontrakty. Kontrakty dla...

29.02.2008

"Będę świadkiem w sądzie"

Wersja elektroniczna poradnika dla dzieci i młodzieży przygotowana przez Fundację Dzieci Niczyje dostępna bezpłatnie w Internecie.

29.02.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski