Dostawcy Internetu pod lupą

Ograniczanie odpowiedzialności za nienależyte wykonanie umowy, problemy z reklamacją to naruszenia prawa stosowane przez dostawców Internetu. W Dzień Bezpiecznego Internetu UOKiK przypomina, o czym...

13.02.2008

Szejnfeld: naprawimy sądownictwo

Zamierzeniem tego rządu jest przyspieszenie procesu prywatyzacji, obniżenie podatków, naprawa polskiego sądownictwa, a także deregulacja prawa gospodarczego.

13.02.2008

10 największych czynników ryzyka w biznesie

Regulacje prawne, nagłe zmiany na rynkach finansowych oraz starzejąca się kadra pracownicza to najpoważniejsze czynniki ryzyka, jakie w 2008 r. kształtować będą przyszłość przedsiębiorstw wynika z...

13.02.2008

Dostęp do zawodu

Ministerstwo sprawiedliwości ma ambitny plan. Chce w 2008 roku uporządkować sprawę dostępu do zawodów prawniczych, w celu ujednolicenia zakresu i poziomu kształcenia na poszczególnych aplikacjach....

13.02.2008

200 lat Wydziału Prawa i Administracji UW

Rok 2008 jest rokiem szczególnym dla Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego 200 lat temu zainaugurowano pierwszy semestr nauczania prawa w ówczesnej Szkole Prawa Księstwa...

13.02.2008

Trybunał w Strasburgu: poręczenie czy areszt?

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że niezastosowanie innych środków zapobiegawczych i nierozważenie przez sąd poręczeń osób zaufania publicznego w celu uchylenia tymczasowego...

13.02.2008

Przesyłanie świadczeń na rachunek bankowy procentuje

Ubezpieczenia społeczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych stara się zachęcić osoby pobierające emeryturę, rentę lub też zasiłki przedemerytalne, a ktre bardzo często nie mają jeszcze rachunku bankowego do jego otwarcia....

12.02.2008

Prokurator czy radca prawny?

Karę dyscyplinarną nagany wymierzył Sąd Najwyższy prokuratorowi w stanie spoczynku z Gdańska za wykonywanie funkcji radcy prawnego....

12.02.2008

Rozliczanie mediów a koszty uzyskania przychodów

Opłaty za media stanowią kategorię kosztw, ktra dotyczy wszystkich podatnikw. Trudno sobie bowiem wyobrazić prowadzenie działalności bez konieczności korzystania z energii elektrycznej, czy wody....

12.02.2008

Nowi prawnicy w Gardocki i Partnerzy

Od początku roku do zespołu Spółki Gardocki i Partnerzy dołączyło trzech prawników: Gerard Woźniak, Paweł Żytkowski oraz Rafał Piekarski.

12.02.2008

Będą doradzać w projektach PPP

Siedem dużych międzynarodowych konsorcjów chce doradzać władzom miasta, jakie inwestycje najlepiej finansować w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego. Oferty w przetargu złożyły m.in....

12.02.2008