Cywilnoprawny aspekt transplantacji organów

Przeszczepianie narządów jako zabieg medyczny ratujący zdrowie lub życie pacjenta jest rozpowszechnioną praktyką we wszystkich krajach rozwiniętych. Przeszczepy stały się rewolucją w medycynie i...

11.09.2009

Sąsiedzki problem podczas inwestycji

Budownictwo

Inwestycje budowlane - jak uregulować sporne interesy sąsiedzkie? W zależności od charakteru i celu zarzutw sąsiadw, strony mogą ubiegać się o ochronę swoich interesw w urzędach lub sądach albo też...

11.09.2009

Kancelaria wygrywa z siecią sklepów

Kancelaria mec. Lecha Obary wygrała z koncernem Jeronimo Martins, do którego należy sieć dyskontów "Biedronka". Firma nie miała prawa pobierać od swoich dostawców tzw. opłat półkowych - stwierdził...

11.09.2009

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane

Budownictwo

Firma będzie mogła odstąpić od robt budowlanych, gdy w ciągu 30 dni nie otrzyma gwarancji zapłaty. Inwestor publiczny nie powinien ponosić dodatkowych kosztw zabezpieczenia roszczeń, ale prawnicy...

11.09.2009

Wielu chętnych do reformowania sądów

Rozwiązał się worek z pomysłami jak poprawić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Długą listę takich propozycji ogłosiło ostatnio Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, swoje postulaty...

11.09.2009

Wierzbowski Eversheds wspiera startupy

Kancelaria Wierzbowski Eversheds uruchomiła projekt bezpłatnego doradztwa prawnego dla projektów związanych z internetem i nowymi technologiami. Na początku października wybrane zostaną pierwsze...

11.09.2009

Kasy w kancelariach coraz bardziej realne

Zagęszcza się atmosfera wokół problemu kas fiskalnych w kancelariach prawnych i u lekarzy. Perspektywa zniesienia przywileju, jakim jest zwolnienie z obowiązku ich stosowania przez te grupy zawodowe...

10.09.2009

Nowe finanse publiczne

Samorząd terytorialny

Sejm uchwalił nowa ustawę o finansach publicznych, ktra czeka teraz na decyzję Prezydenta.

09.09.2009

PKP na cenzurowanym

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentw wszczęła postępowanie, podczas ktrego sprawdzi, czy PKP Intercity naruszyło zbiorowe interesy konsumentw m.in. ograniczając prawo do zmiany umowy...

09.09.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski