Kodeks kary w kontekście zbrodni wojennych

Minister sprawiedliwości przedlożył Radzie Ministrów projekt zmian w Kodeksie karnym. Celem projektu jest wprowadzenie do Kodeksu karnego nowych typów czynów zabronionych, mających charakter zbrodni...

17.09.2009

Globalizacja według Deloitte

Na skutek kryzysu równowaga sił w branży motoryzacyjnej przesunie się w stronę rynków wschodzących, a konsumenci stawiający na niską cenę stracą na znaczeniu przewiduje firma doradcza Deloitte....

17.09.2009

Nowelizacja Kodeksu cywilnego

Rząd zaproponował rozwiązania, które powinny skłonić inwestorów i wykonawców generalnych do terminowego płacenia podwykonawcom za wykonane roboty budowlane. Nierzetelność kontrahentów jest bowiem...

17.09.2009

Glosa do wyroku SN z dnia 9 czerwca 2008 r. (II PK 330/07.)

Samorząd terytorialny

Wyrok Sądu Najwyższego jest już kolejnym judykatem wpisującym się w niekorzystną dla wjtw, burmistrzw i prezydentw miast (ale rwnież starostw w powiatach oraz marszałkw wojewdztwa w wojewdztwach)...

16.09.2009

Imprezy integracyjne a koszty uzyskania przychodów

HR

Komentarz ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie, jak rolę imprez integracyjnych dostrzegają organy skarbowe i czy pozwalają ich koszty (często niebagatelne) traktować jako koszt uzyskania przychodu.

16.09.2009

Obowiązki organizatora imprezy masowej

BHP

Impreza masowa to impreza artystyczno-rozrywkowa lub sportowa, w tym mecz piłki nożnej, z wyjątkiem imprez organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach,...

16.09.2009

NIK: trzeba szybciej wydawać pieniądze z Unii

Trzeba przyspieszyć kontraktowanie i wydawanie pieniędzy z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, bo inaczej może nam grozić odebranie części środkw wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli...

16.09.2009

Kontrowersje wokół opodatkowania usług wzajemnych

Drobne usługi świadczone sobie nawzajem - wśrd znajomych czy w ramach tzw. bankw czasu - nie są opodatkowane. Podatek powinniśmy jednak zapłacić, gdy korzyści osiąga tylko jedna ze stron -...

16.09.2009

Zasób mieszkaniowy gminy

Samorząd terytorialny

Gminy tworzą i samodzielnie gospodarują swoimi zasobami mieszkaniowymi.

15.09.2009

Euro pogłębia kryzys?

Tylko dwa kraje nowej Europy - Słowenia i Słowacja - przyjęły dotychczas unijną walutę. W przypadku pozostałych planowany termin przyjęcia euro raczej się opóźni. Słowację, która zdecydowała na ten...

15.09.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski