Spotkanie biznesowe, czy rozprawa sądowa?

Jedną z najpoważniejszych luk prawnych w postępowaniu sądowym jest nieuregulowania kwestia nieobecności w sądzie. Temat na nowo pojawił się w mediach za sprawą Grażyny Kulczyk, która wezwana jako...

07.12.2009

MS: koniec przeludnienia w więzieniach!

W polskich więzieniach przebywa 85 tys. osób. Miejsc jest w nich 87,4 tys., a więc wskaźnik "zaludnienia" wynosi 97,4 proc. O tym sukcesie resort sprawiedliwości informuje w związku z wejściem w...

07.12.2009

PZU szuka kancelarii do prospektu

Do połowy maja PZU chce zdążyć z ofertą publiczną. Oferta będzie przeprowadzana na podstawie prawa polskiego i amerykańskiego, a to oznacza, że debiut musi nastąpić w ciągu 135 dni od daty zamknięcia...

07.12.2009

Skazany rok czeka na uzasadnienie wyroku

Oskarżony przez prawie cztery lata przebywał w areszcie w oczekiwaniu na osądzenie jego sprawy. Gdy w końcu wyrok zapadł, od roku oczekuje (w areszcie!) na jego uzasadnienie. Interweniuje w tej...

06.12.2009

Dodatkowe prawo ochronne (SPC) na produkty lecznicze

W związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Polska została zobowiązana w trakcie negocjacji do wprowadzenia do swego systemu prawnego dodatkowego prawa ochronnego na produkty lecznicze....

04.12.2009

Zasiłek stały dla wszystkich uprawnionych

Samorząd terytorialny

Do spraw o przyznanie zasiłku stałego, w ktrych do dnia 30 kwietnia 2004 r. organ właściwy nie wydał decyzji ostatecznej, organ administracji publicznej stosować będzie przepisy ustawy z dnia 29...

04.12.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski