Roboty ziemne i budowlane a stosunki wodne

Środowisko

Właściciel gruntu, co do zasady, nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej, ani kierunku odpływu ze źrdeł - ze szkodą dla...

08.09.2008

Proces inwestycyjny czekają istotne zmiany

Budownictwo

W najbliższym płroczu czekają nas nowelizacje ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jak rwnież prawa budowlanego. Warto, aby inwestorzy już dzisiaj przyjrzeli się projektowanym...

08.09.2008

Kancelaria nagradza prawników Pro Bono

w siedzibie White & Case w Nowym Jorku odbyła się doroczna uroczystość wręczenia nagrody 2008 Pro Bono Awards dla najbardziej aktywnych i wyróżniających się na polu pro bono prawników kancelarii....

08.09.2008

Porządek w finansach

Prawnicy

Rządowy projekt ma szanse uporządkować finanse publiczne - uważa prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista Business Centre Club.Zdaniem Gomułki projekt nowej ustawy o finansach publicznych, oparty...

08.09.2008

Restrukturyzacja firm bez PCC

Zwolnienie z podatku działań restrukturyzacyjnych spłek kapitałowych przewiduje rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Pierwsze czytanie propozycji zmian odbyło...

08.09.2008

Porządek w finansach

Rządowy projekt ma szanse uporządkować finanse publiczne - uważa prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista Business Centre Club.Zdaniem Gomułki projekt nowej ustawy o finansach publicznych, oparty...

08.09.2008

Popularny 1 procent

Przekazywanie po raz pierwszy 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego przez urzędy skarbowe oraz kampania informacyjna przyniosły niespodziewany rezultat - o ponad 186 mln złotych więcej...

08.09.2008

Prezes UOKiK karze gminy

Kilkadziesiąt postępowań wyjaśniających, ponad 20 antymonopolowych i blisko 20 wydanych decyzji to wynik działań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podjętych w 2008 roku w sprawie...

08.09.2008