Forum w Krynicy

Premier Donald Tusk wziął udział w otwarciu XVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy. W trakcie uroczystości szef rządu zapewnił, że kraje Europy Środkowej mogą być równorzędnymi partnerami dla...

15.09.2008

Przygotowani na eurowalutę?

Polska formalnie nadal nie spełnia 2 z 5 kryteriów z Maastricht, które są wymogiem dla kandydatów do strefy euro: dotyczącego kursu walutowego oraz kryterium zgodności legislacji....

15.09.2008

Sprzątanie doradców

Dziś Giełda Papierów Wartościowych ogłosi wyniki weryfikacji autoryzowanych doradców na rynku New Connect. Obecnie lista autoryzowanych doradców liczy 137 podmiotów, w tym kancelarie prawne....

15.09.2008

Nowy proces tworzenia prawa

Rząd proponuje zmianę trybu uchwalania prawa i w tym celu chce znowelizować trzy ustawy: o Radzie Ministrów, o działach administracji rządowej oraz o działalności lobbingowej w procesie stanowienia...

15.09.2008

Ustawa o dokumentach paszportowych

W dniu 4 września 2008 roku Marszałek Sejmu skierował do podpisu Prezydenta RP ustawę o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz opłacie skarbowej, który został przygotowany przez MSWiA.

11.09.2008