Dowody poniesienia wydatków na cele rehabilitacyjne

Czy osoby niepełnoprawne zawsze muszą okazywać fiskusowi dowody poniesienia wydatkw na cele rehabilitacyjne? Osoby niewidome i niepełnosprawne ruchowo skarżą się, że urzędy skarbowe żądają od nich...

17.12.2007

Plany legislacyjne ministra

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało listę najważniejszych zamierzeń legislacyjnych resortu w perspektywie 2008 roku. Wśród nich znalazła się m.in. zmiana ustawy o prokuraturze, prawa ustroju...

16.12.2007

Rewolucji nie będzie

Strefa nie jest czysto ekonomicznym przedsięwzięciem . O praktycznych konsekwencjach wejścia Polski do strefy Schengen mówi Rafał Wójcik head of BSJP Accounting Services.

15.12.2007

Traktat Lizboński zamiast Eurokonstytucji

Przedstawiciele 27 państw Unii Europejskiej podpisali w Lizbonie Traktat Reformujący UE, który będzie odtąd nazywany Traktatem Lizbońskim. W imieniu Polski dokument sygnowali premier Donald Tusk i...

14.12.2007

Potrzebne są zmiany w edukacji prawników

Prawnicy

Aktualnie obowiązujący system kształcenia prawników wymaga reformy. Tak uważa 71 proc. partnerów największych kancelarii i 65 proc. kancelarii lokalnych. Studia prawnicze nie przygotowują do...

12.12.2007

Grynhoff Woźny Maliński w Chambers

Wspólnik Kancelarii prawnej Grynhoff Woźny Maliński - Andrzej Ladziński, kierujący Departamentem prawa podatkowego Kancelarii - oraz sama Kancelaria znalazły się w gronie kancelarii prawnych...

12.12.2007

Potrzebne są zmiany w edukacji prawników

Aktualnie obowiązujący system kształcenia prawników wymaga reformy. Tak uważa 71 proc. partnerów największych kancelarii i 65 proc. kancelarii lokalnych. Studia prawnicze nie przygotowują do...

12.12.2007

Prawnicy o WK Index: Andrzej Paczuski

Należy się zgodzić, że nie słabnie popyt na obsługę inwestycji na rynku nieruchomości i ten trend powinien zostać zachowany w przyszłym roku. Na razie recesja na rynku finansowym w Stanch...

12.12.2007

Prawnicy o WK Index: Stanisław Rachelski

Biorąc pod uwagę bardzo optymistyczne wyniki badania WK Index, należałoby stwierdzić, że Polskę czeka co najmniej kilka lat bardzo szybkiego rozwoju i silnego wzrostu PKB. Zastanawiam się jednak,...

12.12.2007