Prawnicy o stoczniach

Prawnicy porównują proces prywatyzacji zakładów w Gdyni i Szczecinie do zmagań Niemców z restrukturyzacją ich przemysłu stoczniowego w latach 90. Tymczasem Bruksela negatywnie oceniła program...

01.10.2008

Prawnicy o stoczniach

Prawnicy porównują proces prywatyzacji zakładów w Gdyni i Szczecinie do zmagań Niemców z restrukturyzacją ich przemysłu stoczniowego w latach 90. Tymczasem Bruksela negatywnie oceniła program...

01.10.2008

Ustawa o PIP

BHP

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, przepisw oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisw dotyczących...

01.10.2008

Europejski plan zwalczania piractwa

Przedstawiciele BUSINESSEUROPE, Międzynarodowego Forum Ochrony Praw Własności Intelektualnej (IIPPF, Japonia) oraz Amerykańskiej Izby Handlowej spotkali się w Brukseli, aby przedyskutować, w jaki...

01.10.2008

Europejski plan zwalczania piractwa

Przedstawiciele BUSINESSEUROPE, Międzynarodowego Forum Ochrony Praw Własności Intelektualnej (IIPPF, Japonia) oraz Amerykańskiej Izby Handlowej spotkali się w Brukseli, aby przedyskutować, w jaki...

01.10.2008

MSWiA pracuje nad elektronicznym dowodem

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji jest już przygotowane to realizacji projektu pl.ID, którego celem jest wdrożenie wielofunkcyjnego, elektronicznego dowodu osobistego....

01.10.2008

Poniesione koszty zaniechanych inwestycji

Jak stanowi przepis art. 23 ust. 1 pkt 35 u.p.d.o.f., nie uważa się za koszty uzyskania przychodw poniesionych kosztw zaniechanych inwestycji. Przepis ten pojawił się w ustawie z dniem 1 stycznia...

30.09.2008

DLA Piper tworzy dział doradztwa podatkowego

W kancelarii prawnej DLA Piper rozpoczyna działalność Dział Doradztwa Podatkowego, w skład którego wchodzi siedmiu doradców podatkowych. Doradcy ci uprzednio świadczyli usługi w ramach firmy...

30.09.2008