Doprowadzenie sprzeczne z Konstytucją

Przepis Kodeku postępowania karnego dotyczący przymusowego doprowadzenia jest niezgodny z konstytucją orzekł Trybunał Konstytucyjny....

11.02.2008

Odzysk odpadów w procesie R 10

Środowisko

W związku z licznymi nieprawidłowościami w zakresie wykorzystania odpadw w rolnictwie, ustawodawca podjął decyzję o uregulowaniu tej kwestii. Pojawiały się one zarwno w błędnie wydawanych decyzjach...

11.02.2008

Do aresztu za unikanie sądu

Sąd wydał postanowienie o aresztowaniu pani notariusz za utrudnianie procesu karnego. Ta odwołała się, ale ponieważ odwołanie od postanowienia o tymczasowym aresztowaniu nie wstrzymuje decyzji o...

11.02.2008

Sędziowie spotkali się z prezydentem

Prezydent Lech Kaczyński rozmawiał z Krajową Radą Sądownictwa. Spotkanie było tym bardziej ważne, że dotyczyło najistotniejszych kwestii i problemów władzy sądowniczej, które pojawiły się w ostatnich...

11.02.2008

Prawnicy dla naszej-klasy

Adwokacka Spółka Partnerska Grzybkowski & Guzek będzie pracować dla Spółki Nasza-klasa i serwisu społecznościowego będącego jej własnością. Strony podpisały właśnie kontrakt gwarantujący Naszej...

08.02.2008

Pierwsze ustawy gospodarcze w Sejmie

Rząd przyjął pierwsze ustawy z pakietu Szejnfelda mające ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej. Chodzi o zmiany ustaw o swobodzie działalności gospodarczej i o rachunkowości. Przedsiębiorcy...

08.02.2008

Rekord DLA Piper w fuzjach i przejęciach

Według danych analitycznych firmy Bloomberg kancelaria DLA Piper należy do firm prawniczych, które zrealizowały najwięcej transakcji fuzji i przejęć na świecie w 2007 roku....

08.02.2008

Dowód z nagrania rozmowy

Prawnicy

Często w praktyce spotykamy się z sytuacjami, w których przedsiębiorcy mają uzasadnione podejrzenie działania na szkodę ich spółki przez firmy konkurencyjne lub nielojalnych wspólników. Zarządy stają...

07.02.2008