Artykuł 212 do zmiany, tylko powód nie ten

Wiele wskazuje na to, że kontrowersyjny artykuł 212 Kodeksu karnego, który pozwala na wymierzenie kary pozbawienia wolności za pomówienie w mediach, zostanie zniesiony....

17.12.2007

Unieszkodliwianie azbestu

Środowisko

Jedyną stosowaną obecnie w Polsce metodą unieszkodliwiania odpadw zawierających azbest jest ich składowanie na składowiskach odpadw niebezpiecznych lub też na wydzielonych kwaterach przeznaczonych do...

17.12.2007

Dowody poniesienia wydatków na cele rehabilitacyjne

Czy osoby niepełnoprawne zawsze muszą okazywać fiskusowi dowody poniesienia wydatkw na cele rehabilitacyjne? Osoby niewidome i niepełnosprawne ruchowo skarżą się, że urzędy skarbowe żądają od nich...

17.12.2007

Strategia polityki konsumenckiej

Rozwój internetowego oraz pozasądowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, a także intensywne kontrole wzorców umownych przewiduje Strategia Polityki Konsumenckiej na lata 2007-2009. Dokument...

17.12.2007

Plany legislacyjne ministra

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało listę najważniejszych zamierzeń legislacyjnych resortu w perspektywie 2008 roku. Wśród nich znalazła się m.in. zmiana ustawy o prokuraturze, prawa ustroju...

16.12.2007

Rewolucji nie będzie

Strefa nie jest czysto ekonomicznym przedsięwzięciem . O praktycznych konsekwencjach wejścia Polski do strefy Schengen mówi Rafał Wójcik head of BSJP Accounting Services.

15.12.2007

Traktat Lizboński zamiast Eurokonstytucji

Przedstawiciele 27 państw Unii Europejskiej podpisali w Lizbonie Traktat Reformujący UE, który będzie odtąd nazywany Traktatem Lizbońskim. W imieniu Polski dokument sygnowali premier Donald Tusk i...

14.12.2007

Potrzebne są zmiany w edukacji prawników

Prawnicy

Aktualnie obowiązujący system kształcenia prawników wymaga reformy. Tak uważa 71 proc. partnerów największych kancelarii i 65 proc. kancelarii lokalnych. Studia prawnicze nie przygotowują do...

12.12.2007