Rynek usług prawniczych kwitnie

Rzeczpospolita: rynek usług prawniczych wciąż w rozkwicie. Pokazują to także wyniki sondaży wśród partnerów największych kancelarii. Od maja 2006 r. regularnie je przeprowadza Instytut Badań Opinii...

03.10.2007

Accreo Taxand powiększa swój zespół

Do zespołu doradztwa europejskiego międzynarodowej firmy Accreo Taxand dołączyli nowi doradcy: Renata Bugała oraz Agnieszka Talacha. W niecałe dwa lata od momentu założenia Accreo Taxand, firma...

03.10.2007

Zasady sporządzania regulaminu ocen okresowych

HR

Regulamin ocen powinien być integralną częścią każdego systemu ocen pracownikw. Niniejszy materiał ma na celu ułatwienie sporządzenia takiego regulaminu zawiera praktyczne wskazwki dotyczące...

03.10.2007

Dokumentowanie czynności kontrolnych

Każde postępowanie prowadzone na podstawie przepisw prawa powinno być właściwie udokumentowane. Zapewnia to bowiem pewność odtworzenia jego przebiegu. Ma to istotne znaczenie nie tylko ze względw...

02.10.2007

Notariat przechodzi do kontrataku

Krajowa Rada Notarialna twierdzi, że rok temu Minister Sprawiedliwości szacował przychody notariatu na około 2 mld 600 milionów zł i zakładał obniżenie taksy o połowę. Obecnie szacuje te przychody na...

01.10.2007

Pełnomocnictwo w procesie budowlanym

Budownictwo

Na mocy oglnej zasady wyrażonej w art. 95 i 96 Kodeksu cywilnego, czynności prawne, w tym czynności w ramach procesu budowlanego, mogą być dokonywane przez pełnomocnika. Umocowanie do działania w...

01.10.2007

Notariat przechodzi do kontrataku

Prawnicy

Krajowa Rada Notarialna twierdzi, że rok temu Minister Sprawiedliwości szacował przychody notariatu na około 2 mld 600 milionów zł i zakładał obniżenie taksy o połowę. Obecnie szacuje te przychody na...

01.10.2007

Poszukiwani doradcy

Młodzi prawnicy garną się do kancelarii czy działów prawnych firm, ale zanim osiągną sukces, muszą ciężko pracować. Gdy amerykański przedsiębiorca wybiera się na rozmowę z kontrahentem, zabiera ze...

01.10.2007

Zmiany w monitorowaniu wielkości emisji CO2

Środowisko

W związku z przyjęciem decyzji Komisji nr 2007/589/WE ustanawiającej wytyczne dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazw cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE...

01.10.2007

Poszukiwani doradcy

Młodzi prawnicy garną się do kancelarii czy działów prawnych firm, ale zanim osiągną sukces, muszą ciężko pracować. Gdy amerykański przedsiębiorca wybiera się na rozmowę z kontrahentem, zabiera ze...

01.10.2007

Firma doradcza na giełdzie

Na NewConnect zadebiutowała kancelaria Auxilium. Firma uzyskała od inwestorów około 3,5 mln zł.Spółka zamierza stworzyć w kraju grupę firm zajmujących się usługami finansowymi, od audytu po porady...

28.09.2007