Nowa kara w Rosji - areszt domowy

Od 10 stycznia 2010 roku w Rosji pojawi nowy rodzaj kary areszt domowy. Ma on być stosowany jako główny rodzaj kary na okres od dwóch miesięcy do czterech lat za przestępstwa lekkie, a także - od...

30.12.2009

Rząd opóźnia wdrażanie unijnych dyrektyw

Polska nie wprowadziła jeszcze do krajowego prawa 37 dyrektyw Unii Europejskiej. Największe zaległości mają w tej dziedzinie resorty infrastruktury i zdrowia. Np. dyrektywa ustalająca szczegółowe...

30.12.2009

Także kancelarii potrzebna jest strategia

Rynek

Mylnie uważamy, że klient, którego chcielibyśmy obsługiwać, sam zrozumie naszą ofertę, zidentyfi kuje swoje potrzeby prawne, skoro w stwierdzeniu oferujemy pomoc prawną wszystko jest zawarte -...

29.12.2009

Jakie są obowiązki pracodawców w okresie zimowym?

HR

Odśnieżanie dachw, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas prowadzonych zimą prac budowlanych, zapewnienie ciepłej odzieży i posiłkw regenerujących osobom pracującym na zewnątrz - o tym powinni...

29.12.2009

Postępowanie upominawcze i opłaty przez internet

Od nowego roku w Lublinie zacznie działać elektroniczny sąd. Wszystko w nim odbywać się będzie w formie elektronicznej. Także opłaty, w sprawie których minister sprawiedliwości wydał specjalne...

29.12.2009

Kwartalne informacje podsumowujące i Intrastat

Komentarz omawia zasady sporządzania i składania informacji podsumowujących i deklaracji Intrastat. Autorzy przedstawiają podmioty obowiązane do składania informacji podsumowujących, czynności nią...

29.12.2009

Zmiana ustawy o pomocy społecznej

Samorząd terytorialny

Ustawa o pomocy społecznej upoważnia powiat do zwiększenia wysokość pomocy m. in. dla rodzin zastępczych.

29.12.2009

Także kancelarii potrzebna jest strategia

Rynek

Mylnie uważamy, że klient, którego chcielibyśmy obsługiwać, sam zrozumie naszą ofertę, zidentyfi kuje swoje potrzeby prawne, skoro w stwierdzeniu oferujemy pomoc prawną wszystko jest zawarte -...

29.12.2009

RPO: za dużo pytań w spisie powszechnym

Rzecznika praw obywatelskich niepokoi zakres informacji, jakie GUS chce zbierać o obywatelach podczas planowanego na 2011 rok spisu powszechnego. Szczególne wątpliwości Rzecznika budzi zamiar...

29.12.2009

Doradcy o przestępczości gospodarczej

W ciągu ostatnich 12 miesięcy polskie firmy znacznie częściej padały ofiarą przestępstw gospodarczych wynika z raportu PricewaterhouseCoopers Badanie przestępczości gospodarczej, Polska 2009....

29.12.2009

TPSA i polski rząd toczą spór przed ETS

Europejski Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu odpowie na pytanie polskiego NSA dotyczace interpretacji dyrektywy, która uzależnia zawarcie umowy o świadczenie publicznie...

29.12.2009

Komisja zatwierdza polski system podatku tonażowego

Komisja Europejska podjęła decyzję o zatwierdzeniu wprowadzenia w Polsce zryczałtowanego systemu podatkowego, którego stawkę wylicza się w oparciu o tonaż floty. System ten, zwany systemem podatku...

29.12.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski