Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym

Budownictwo

Problem ochrony przyrody na etapie stanowienia polityki przestrzennej jest zagadnieniem niezwykle istotnym. Coraz częściej występuje zanik terenw zielonych na rzecz rosnącej urbanizacji. Planowanie...

14.12.2009

Obowiązki użytkownika baterii i akumulatorów

Środowisko

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, nakłada na rżne grupy podmiotw obowiązki związane z wprowadzaniem baterii i akumulatorw do obrotu i ich dystrybucją a także z...

14.12.2009

Rzecznik do TK: uwolnijcie film Dederki

Rzecznik Praw Obywatelskich naciska na Trybunał Konstytucyjny, by ten jak najszybciej zajął się skargą dotyczącą zabezpieczenia powództwa w procesach prasowych. Pretekstem do ponownego podjęcia tej...

14.12.2009

Sąd sprawdzi uczestnika postępowania w unijnej sieci

Nowe przepisy, które przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości i skierowało do konsultacji międzyresortowych, zobowiązywać będą sądy do sprawdzania, czy uczestnik czynności sądowej nie jest...

14.12.2009

Sejm o organizmach genetycznie modyfikowanych

Wprowadzenie do obrotu organizmu genetycznie zmodyfikowanego jako produktu lub "w produktach" na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymagać będzie uzyskania decyzji ministra środowiska. W przypadku...

14.12.2009

Sąd: roczne śledztwo to nie przewlekłość

Sąd Okręgowy w Warszawie nie uznał skargi byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry na przewlekłość postępowania płockiej prokuratury w jego sprawie. Oceniając sprawę, którą prokuratorzy...

14.12.2009

Rząd popiera "zielone zamówienia"

Ministerstwo gospodarki będzie promować przyjazne dla naturalnego środowiska zamówienia publiczne. Służyć temu mają odpowiednie zmiany w prawie, resort stworzy też specjalny serwis internetowy, który...

14.12.2009

Nowi współpracownicy Wardyński & Wspólnicy

Radca prawny Marek Szydłowski oraz adwokat Dominika Stępińska-Duch dołączyli do grona współpracowników kancelarii Wardyński i Wspólnicy w zakresie prawa mediów i rozwiązywania sporów....

14.12.2009

Zmiana Karty Nauczyciela

Samorząd terytorialny

Nowelizacja Karty Nauczyciela ma na celu doprecyzowanie przepisu odnoszącego się do obowiązku analizy wynagrodzeń nauczycieli....

11.12.2009
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski