Dokumentacja medyczna - udostępnianie informacji

1. Ochrona informacji o stanie zdrowia Dokumentacja medyczna jest szczególnym zbiorem danych osobowych. Informacje o stanie zdrowia zawarte w dokumentacji medycznej podlegają zaostrzonemu rygorowi...

06.06.2008

O przepadku samochodu może orzec tyko sąd

Przepisy przewidujące, że samochód, usunięty z drogi w przypadku naruszenia przepisów ruchu drogowego (np. braku dokumentu stwierdzającego zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza...

06.06.2008

Gdańska debata o nowoczesnych granicach

Kilkudziesięciu przedstawicieli administracji celnej z ponad 20. państw europejskich spotkało się w Gdańsku na specjalnym dwudniowym posiedzeniu.

06.06.2008

Pięć nowych licencji syndyka

Znana jest już lista osób, które uzyskały wynik pozytywny z egzaminu dla osób ubiegających się o licencję syndyka.

05.06.2008

Doradcy postawili na ewolucyjne zmiany ustrojowe

Doradcy podatkowi przygotowują się do zmian w ustawie o doradztwie podatkowym. Doradcy opowiedzieli się za ewolucyjnymi zmianami ustrojowymi. Odrzucono propozycje nadania oddziałom regionalnym KIDP...

05.06.2008

Nowelizacja ustawy o e-podpisie jeszcze w tym roku

Chcemy zmieniać prawo i znosić bariery tak, aby podpis elektroniczny był narzędziem powszechnym. Jeszcze w tym roku zamierzamy znowelizować ustawę o e-podpisie - zapowiedział wiceminister gospodarki...

05.06.2008

Doradcy postawili na ewolucyjne zmiany ustrojowe

Doradcy podatkowi przygotowują się do zmian w ustawie o doradztwie podatkowym. Doradcy opowiedzieli się za ewolucyjnymi zmianami ustrojowymi. Odrzucono propozycje nadania oddziałom regionalnym KIDP...

05.06.2008

Zmiana na stanowisku Prezesa UOKiK

Prawnicy

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk powołał Małgorzatę Krasnodębską-Tomkiel na stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zastąpiła ona sprawującego tę funkcję - Marka Niechciała.

05.06.2008