40 proc. planu

Program prac legislacyjnych obecnego rządu, przyjęty na początku 2008 roku, zakładał opracowanie 123 projektów ustaw przez pierwsze sześć miesięcy. Do tej pory zrealizowano około 40% planu.

28.07.2008

Rekord inwestycji funduszy PE/VC

Najbardziej atrakcyjne obecnie sektory Europy Środkowej z punktu widzenia funduszy Private Equity to : sektor ochrony zdrowia, sektor produkcji i dystrybucji dóbr konsumpcyjnych, sektor budownictwa i...

28.07.2008

Ministerstwo przyspiesza z partnerstwem

Chcemy, aby nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) była fundamentem nowej ery rozwoju w Polsce. Będzie to także narzędzie demonopolizacji działań administracji publicznej powiedział...

28.07.2008

Kondycja finansowa zakładów ubezpieczeń

Komisja Nadzoru Finansowego zbadała kondycję finansową zakładw ubezpieczeń. Celem badania było sprawdzenie spełniania przez zakłady ubezpieczeń społecznych wymogw kapitałowych w zakresie pokrycia...

28.07.2008

Powołanie Agencji Uzbrojenia

Oszczędności, większą skuteczność w pozyskiwaniu uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz sprzedaży i przekazywaniu mienia zbędnego wojsku - zapowiedzieli, omawiając projekt utworzenia Agencji...

28.07.2008

40 proc. planu

Program prac legislacyjnych obecnego rządu, przyjęty na początku 2008 roku, zakładał opracowanie 123 projektów ustaw przez pierwsze sześć miesięcy. Do tej pory zrealizowano około 40% planu.

28.07.2008

Ustawa o koncesjach: kto dołoży do interesu?

Budownictwo

Rząd przyjął opracowany przez Ministerstwo Infrastruktury projekt ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Do jakich przedsięwzięć zastosować można, teoretycznie, ustawę o koncesjach w...

25.07.2008

Sztuka promuje wizerunek kancelarii

Rozpoczęła się wystawa sztuki współczesnej "Punkty odniesieniaw Muzeum Narodowym. Zbiory prezentuje fundacja, która została założona przez Muzeum Narodowe i kancelarię GESSEL i której celem jest...

25.07.2008

Anna Jarucka nie może znaleźć obrońcy

Anna Jarucka, była asystentka marszałka Włodzimierza Cimoszewicza i bohaterka prezydenckiej kampanii wyborczej nie może znaleźć obrońcy. Jak dowiedział się serwis internetowy tvp.info ostatnio obrony...

25.07.2008