Ruch w fuzjach i przejęciach

Clairfield Partners, jedna z najbardziej prestiżowych i największych międzynarodowych grup corporate finance, która w 2008 roku zamknęła 50 transakcji kapitałowych o wartości ponad 1 mld USD, rozwija...

07.10.2009

BHP przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest

BHP

Pracodawca zatrudniający pracowników przy zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów albo innych materiałów zawierających azbest jest obowiązany zapewnić im ochronę przed szkodliwym działaniem włókien...

07.10.2009

XLV Konkurs "Państwa i Prawa"

Komitet Redakcyjny "Państwa i Prawa", przy organizacyjnym i finansowym wsparciu Wydawcy - Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. - ogłasza XLV Ogólnopolski Konkurs "Państwa i Prawa" na najlepsze prace...

07.10.2009

Projekt o równym traktowaniu

W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego opracowano projekt Agenda działań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn", w którym przewidziano, że w latach 2009-2013 będą realizowane projekty na rzecz...

07.10.2009

Ruch w fuzjach i przejęciach

Clairfield Partners, jedna z najbardziej prestiżowych i największych międzynarodowych grup corporate finance, która w 2008 roku zamknęła 50 transakcji kapitałowych o wartości ponad 1 mld USD, rozwija...

07.10.2009

Stypendia dla studentów

Samorząd terytorialny

W obecnym stanie prawnym jednostki samorządu terytorialnego nie mają możliwości przyznawania stypendiw studentom, ale trwają prace nad zmianami w prawie o szkolnictwie wyższym.

06.10.2009

Zbierając na emeryturę warto inwestować w akcje

Ubezpieczenia społeczne

Oszczędzanie w bezpiecznym funduszu emerytalnym, ktry lokowałby środki tylko w obligacjach, nie gwarantuje godnej emerytury. Wystarczy, że przez dłuższy czas będzie wyższa inflacja, by stracić część...

06.10.2009

Przedsiębiorcy nie dbają o bezpieczeństwo systemów IT

Polscy przedsiębiorcy wciąż przedkładają oszczędności nad bezpieczeństwo informacji. W czasie kryzysu bezpieczeństwo jest postrzegane jako niepotrzebny koszt. Rosnąca popularność Internetu jest nadal...

06.10.2009

Zakres stosowania sankcyjnej stawki 20% w PCC

Na skutek nowelizacji ustawą z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadkw i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 222, poz. 1629) do art. 7...

06.10.2009

Przedsiębiorcy nie dbają o bezpieczeństwo systemów IT

Polscy przedsiębiorcy wciąż przedkładają oszczędności nad bezpieczeństwo informacji. W czasie kryzysu bezpieczeństwo jest postrzegane jako niepotrzebny koszt. Rosnąca popularność Internetu jest nadal...

06.10.2009

Poszukiwani w Internecie

Każdy może sprawdzić, czy konkretna, znana lub nieznana mu, osoba jest poszukiwana przez policję. Serwisy są ogólnodostępne drogą internetową dla użytkowników na całym świecie pod adresami...

06.10.2009

Prezydent podpisze traktat bezzwłocznie"

Szef UKIE uważa, że pozytywna decyzja społeczeństwa Irlandii w sprawie Traktatu Lizbońskiego tworzy lepsze warunki do dyskusji o przyszłości budżetu europejskiego, a także zapewnia UE większe...

06.10.2009