Dokumentowanie czynności kontrolnych

Każde postępowanie prowadzone na podstawie przepisw prawa powinno być właściwie udokumentowane. Zapewnia to bowiem pewność odtworzenia jego przebiegu. Ma to istotne znaczenie nie tylko ze względw...

02.10.2007

Poszukiwani doradcy

Młodzi prawnicy garną się do kancelarii czy działów prawnych firm, ale zanim osiągną sukces, muszą ciężko pracować. Gdy amerykański przedsiębiorca wybiera się na rozmowę z kontrahentem, zabiera ze...

01.10.2007

Zmiany w monitorowaniu wielkości emisji CO2

Środowisko

W związku z przyjęciem decyzji Komisji nr 2007/589/WE ustanawiającej wytyczne dotyczące monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazw cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE...

01.10.2007

Notariat przechodzi do kontrataku

Krajowa Rada Notarialna twierdzi, że rok temu Minister Sprawiedliwości szacował przychody notariatu na około 2 mld 600 milionów zł i zakładał obniżenie taksy o połowę. Obecnie szacuje te przychody na...

01.10.2007

Pełnomocnictwo w procesie budowlanym

Budownictwo

Na mocy oglnej zasady wyrażonej w art. 95 i 96 Kodeksu cywilnego, czynności prawne, w tym czynności w ramach procesu budowlanego, mogą być dokonywane przez pełnomocnika. Umocowanie do działania w...

01.10.2007

Poszukiwani doradcy

Młodzi prawnicy garną się do kancelarii czy działów prawnych firm, ale zanim osiągną sukces, muszą ciężko pracować. Gdy amerykański przedsiębiorca wybiera się na rozmowę z kontrahentem, zabiera ze...

01.10.2007

Notariat przechodzi do kontrataku

Prawnicy

Krajowa Rada Notarialna twierdzi, że rok temu Minister Sprawiedliwości szacował przychody notariatu na około 2 mld 600 milionów zł i zakładał obniżenie taksy o połowę. Obecnie szacuje te przychody na...

01.10.2007

Firma doradcza na giełdzie

Na NewConnect zadebiutowała kancelaria Auxilium. Firma uzyskała od inwestorów około 3,5 mln zł.Spółka zamierza stworzyć w kraju grupę firm zajmujących się usługami finansowymi, od audytu po porady...

28.09.2007

Notariusze idą do Trybunału

Krajowa Rada Notarialna nie wyklucza zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego decyzji Ministra Sprawiedliwości dotyczącej obniżenia stawek notarialnych. Rada zdecyduje o tym na najbliższym...

28.09.2007

Wierzbowski: road show na wyspach

Kancelaria Wierzbowski Eversheds wraz z Brytyjsko-Polską Izbą Handlową oraz firmą PM Group, jest organizatorem Road Show w Irlandii i Wielkiej Brytanii....

27.09.2007