Nowe wymagania przy pracach galwanotechnicznych

BHP

Dnia 23 lipca 2009 r. Minister Gospodarki wydał rozporządzenie (Dz. U. Nr 126, poz. 1043) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych. Nowe rozporządzenie kładzie...

19.08.2009

Rozliczanie czasu pracy pracowników młodocianych

HR

Komentarz jest prezentacją podstaw prawnych, zasad i trybu rozliczania czasu pracy pracownikw młodocianych. W tekście wskazano możliwe skutki, jakie niesie ze sobą zatrudnianie pracownika...

19.08.2009

Zmiany w ustawach społecznych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Za nielegalne prowadzenie placówek opiekuńczych będzie grozić kara...

19.08.2009

Nowe wysokości świadczeń rodzinnych

Samorząd terytorialny

Rada Ministrw ustaliła nowe kwoty progw dochodowych i wysokość świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Będą one obowiązywały od dnia 1 listopada 2009 r....

18.08.2009

Rola terenów zielonych w mieście

Budownictwo

Warszawa jest przykładem gdzie odnosi się wrażenie, iż władze samorządowe zapomniały jaką rolę i znaczenie powinna odgrywać zieleń miejska w strukturze miasta. Przykładem bezmyślnego działania władz...

18.08.2009

Zabezpieczenie akcyzowe

Nie wszystkie podmioty są zobowiązane do składania zabezpieczeń akcyzowych, ktre są wykorzystywane przez organy podatkowe do pokrycia określonej lub zadeklarowanej kwoty akcyzy, ktra nie została...

18.08.2009

Przepisy MiFID coraz bliżej

Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie wyroku dotyczącego zgodności nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Od tego prezydent Lech Kaczyński uzależniał ostateczne podpisanie...

18.08.2009

Będą zwolnienia wśród urzędników

Projekt ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych, funduszach celowych i agencjach został przesłany do uzgodnień międzyresortowych. Projekt przewiduje 10 procentową...

18.08.2009

Zmiany gminnych granic

Samorząd terytorialny

Obecnie trwający konflikt między Gminą Ełk a miastem Ełk jest przykładem bardzo często pojawiającej sie problematyki dotyczącej przypadkw zmiany gminnych granic.

17.08.2009