Nowe wymagania przy pracach galwanotechnicznych

BHP

Dnia 23 lipca 2009 r. Minister Gospodarki wydał rozporządzenie (Dz. U. Nr 126, poz. 1043) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych. Nowe rozporządzenie kładzie...

19.08.2009

Zmiany w ustawach społecznych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Za nielegalne prowadzenie placówek opiekuńczych będzie grozić kara...

19.08.2009