Komisje urbanistyczno-architektoniczne

Samorząd terytorialny

Komisje urbanistyczno-architektoniczne są organami doradczymi o charakterze wewnętrznym, ktre uczestniczą w procesie planowania przestrzennego.

08.09.2009

Rosną zobowiązania samorządów

Zobowiązania ogółem jednostek samorządu terytorialnego w I półroczu 2009 r., w stosunku do pierwszego półrocza 2008 roku wzrosły o 6, 1 mld zł (26,1%), a w odniesieniu do pierwszego półrocza 2007 r....

08.09.2009

KNF: sytuacja sektora bankowego pozostaje stabilna

Komisja Nadzoru Bankowego jest zdania, że pomimo silnego pogorszenia dochodowości, sytuacja sektora bankowego w I płroczu pozostawała stabilna, a średniookresowe perspektywy sektora bankowego nie...

08.09.2009

Zalesienie działki rolnej

Środowisko

Zasadniczym przedmiotem komentarza jest omwienie wymogw prawnych niezbędnych do przeprowadzenia zalesienia działki rolnej, przede wszystkim omwienie właściwych procedur administracyjnych....

07.09.2009

870 powództw rzeczników powiatowych

Ponad 300 tysięcy udzielonych porad i informacji, blisko 50 tysięcy wystąpień do przedsiębiorców, ok. 870 powództw - to efekt ubiegłorocznej pracy miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów. W...

07.09.2009

Spadkobierca szybciej przejmie spadek

Jeśli uchwalone zostaną proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w Kodeksie cywilnym, spadkobiercy szybciej niż dotychczas będą mogli przejąć przekazane im części majątku. W sytuacji gdy...

07.09.2009

Dziura Rostowskiego, problem Polski

Prawnicy

Proponowany przez ministra finansów deficyt budżetu państwa w 2010 r. na poziomie około 52 mld zł i potwierdzony przez niego prawdopodobny deficyt sektora finansów publicznych w roku bieżącym ok. 6...

07.09.2009

Przedsiębiorcy chcą zmian w prawie upadłościowym

Ministerstwo Gospodarki pracuje nad nowelizacją ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, zmiany w tym zakresie są konieczne. Jedną z głównych wad...

07.09.2009

Dziura Rostowskiego, problem Polski

Proponowany przez ministra finansów deficyt budżetu państwa w 2010 r. na poziomie około 52 mld zł i potwierdzony przez niego prawdopodobny deficyt sektora finansów publicznych w roku bieżącym ok. 6...

07.09.2009

Grupowa praktyka lekarska

Zawód lekarza może być wykonywany w różnych formach prawnych. Ustawa regulująca wykonywanie tego zawodu, tj. ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U....

04.09.2009