Polityk wybierze ławnika

Kończy się kadencja ławników sądowych, do 30 czerwca można zgłaszać do rad gmin kandydatury na te ważne i odpowiedzialne funkcje. Wróci zapewne przy tej okazji dyskusja o zasadności utrzymywania tej...

29.05.2007

Podróż służbowa zleceniobiorcy

Zawarte w ustawie zmiany w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć mają na celu przede wszystkim uporządkowanie przepisów zarówno przez likwidację...

28.05.2007

Oceny kwalifikacyjne pracowników samorządowych

Ubezpieczenia społeczne HR

Komentarz omawia zasady i tryb przeprowadzania ocen kwalifikacyjnych pracownikw samorządowych. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrw z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania...

28.05.2007

Podatkowe aspekty szkolenia pracowników

Od dłuższego czasu w gospodarce postępuje proces specjalizacji. Coraz więcej pracownikw staje się specjalistami w bardzo wąskich dziedzinach. Daleko posunięta specjalizacja wymaga coraz większego...

28.05.2007

GESSEL: zamknięta transakcja, nowi prawnicy

Zespół Fuzji i Przejęć Kancelarii GESSEL doradzał funduszowi private equity Nova Polonia Natexis II, zarządzanemu przez Krokus PE Sp. z o.o. Jednocześnie Kancelaria GESSEL poinformowała, że do...

28.05.2007

Rola i zadania rady pedagogicznej w szkole

W szkole, gdzie jest zatrudnionych mniej niż 3 nauczycieli, rada pedagogiczna nie funkcjonuje, a jej nauczyciele są członkami rady pedagogicznej szkoły macierzystej, ktrej szkoła jest...

25.05.2007

Umowa o prace projektowe

Budownictwo

Umowa o prace projektowe jest w istocie umową o dzieło, a więc jedną z umw nazwanych uregulowanych w przepisach kodeksu cywilnego. Zgodnie z definicją zawartą wkodeksu cywilnego przez umowę o dzieło...

25.05.2007

Minister twardą ręką bierze się za sędziów

Zbigniew Ziobro najpopularniejszym politykiem wynika z najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie Gazety Wyborczej. Polakom podoba się zapał i energia, z jaką próbuje on walczyć z wszelkimi...

25.05.2007