Polskie firmy z optymizmem patrzą w przyszłość

Prezesi największych przedsiębiorstw w Polsce są zdecydowanie najbardziej optymistycznie nastawieni do obecnej i przyszłej sytuacji ekonomicznej wynika z badania optymizmu biznesowego wśród...

25.09.2009

Na podstawie jakiej ustawy przygotować budżet?

Samorząd terytorialny

Nowa ustawa o finansach publicznych czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie 1 stycznia 2010 r. Jakie przepisy stosować przy przygotowywaniu i uchwalaniu budżetu jednostki samorządu...

24.09.2009

Odprawy nauczycielskie-zagadnienia ogólne

W opracowaniu omówione zostały poszczególne rodzaje odpraw oraz warunki, które powinien spełnić nauczyciel aby odprawę otrzymać. Czytelnicy komentarza uzyskają odpowiedź, kiedy odprawa i z jakiego...

24.09.2009

Jak zarządzać efektywnie kancelarią?

Rynek

Według badań PKPP Lewiatan przedsiębiorcy spędzają ok. 1,5 godziny dziennie na załatwianiu formalności administracyjnych, co sprawia, że biznes traci w związku z tym kilka miliardów złotych rocznie....

24.09.2009

Jak zarządzać efektywnie kancelarią?

Rynek

Według badań PKPP Lewiatan przedsiębiorcy spędzają ok. 1,5 godziny dziennie na załatwianiu formalności administracyjnych, co sprawia, że biznes traci w związku z tym kilka miliardów złotych rocznie....

24.09.2009

Opodatkowanie VAT usług najmu

Często zdarza się, że podatnicy wynajmują lokal usługowy firmom. Podatnik nie uzyskuje dochodw z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, nie prowadził jej także w chwili zawierania...

24.09.2009