Opłata produktowa

Obowiązek ponoszenia opłat produktowych funkcjonuje w ramach prowadzonej przez podatnikw działalności gospodarczej i związany jest z realizacją decydującego pod względem podatkowym celu, jakim jest...

29.09.2009

Kryteria ergonomiczne, ocena warunków pracy

BHP

Gdy wystąpi potrzeba utworzenia nowego stanowiska pracy lub modernizacji takiego, które już istnieje, pracownik służby bhp może zostać wskazany przez pracodawcę jako osoba, która doradzi mu, jak...

28.09.2009

Są przepisy w sprawie pedofilów

Sejm przyjął nowelizację kodeksów, dotyczącą zaostrzenia kar za pedofilię i farmakologicznego leczenia pedofilów. Nowe przepisy przewidują zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwa wobec...

28.09.2009

Jerzy Buzek o energii odnawialnej

Budownictwo

Rozwj energii odnawialnej może być alternatywą dla węgla wydobywanego z najbardziej zmetanizowanych polskich kopalni - ocenił przewodniczący Parlamentu Europejskiego (PE) prof. Jerzy Buzek, ktry w...

28.09.2009

PIT wypełni pracodawca

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ordynacji podatkowej. Pracownik nie będzie już musiał wypełniać i wysyłać rocznego rozliczenia PIT, ale będzie robił to...

28.09.2009

Nadmierna ingerencja Komisji europejskiej?

Sąd Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu, całkowicie unieważnił ostateczną decyzję Komisji Europejskiej z 26 marca 2007 r. dotyczącej krajowego planu...

28.09.2009

Polskie firmy z optymizmem patrzą w przyszłość

Prezesi największych przedsiębiorstw w Polsce są zdecydowanie najbardziej optymistycznie nastawieni do obecnej i przyszłej sytuacji ekonomicznej wynika z badania optymizmu biznesowego wśród...

25.09.2009