Szkodliwe czynniki chemiczne i nanocząsteczki

BHP

Jedna piąta pracowników UE skarży się na pracę w narażeniu na trujące opary przez jedną czwartą lub więcej czasu, który spędzają w pracy, natomiast dla 15% pracowników kontakt z substancjami...

30.09.2009

Konferencja: Sprawiedliwy handel

Przybliżenie zasad funkcjonowania Sprawiedliwego Handlu (ang. Fair Trade) oraz dyskusja na temat szans rozwoju ruchu w Polsce to główny cel konferencji Co Sprawiedliwy Handel wnosi do polskiej...

30.09.2009

Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu

Premier Donald Tusk na konferencji prasowej po przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na 2010 r. podkreślił, że zadaniem rządu było przygotowanie wykonalnego budżetu. Rząd założył...

30.09.2009

Rynek dla obligacji komunalnych

Dzisiaj rusza Catalyst, pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej zorganizowany rynek obligacji samorządów i przedsiębiorstw. Już notowane są obligacje komunalne, m.in.: Warszawy, Rybnika i Poznania....

30.09.2009

Adwokaci organizują kolejny dzień bezpłatnych porad

W sobotę 3 października w całej Polsce adwokaci będą udzielali bezpłatnych porad ludziom potrzebującym takiego wsparcia, których nie stać na opłacenie sobie usługi. To już druga tego typu inicjatywa...

30.09.2009

Limity mianowań urzędników

Rada Ministrów przyjęła trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2010-2012, przedłożony przez Szefa Służby Cywilnej....

30.09.2009

Społeczna odpowiedzialność biznesu wg OECD

Wytyczne OECD mają skłonić przedsiębiorstwa do przestrzegania praw człowieka, praw pracowniczych, działania w myśl zasad odpowiedzialnego biznesu i pozytywnego angażowania się w życie lokalnych...

30.09.2009

Euro wypiera franka na rynku kredytów hipotecznych

Budownictwo

Sierpień był kolejnym z rzędu miesiącem, ktry nie przynisł istotnych zmian na rynku kredytw hipotecznych. Dotyczy to przeciętnych parametrw ofertowych, takich jak: marże, wysokość wymaganego wkładu...

29.09.2009