Nowe prawo w/s informacji przestrzennej

Prawnicy, specjalizujący się w procesach inwestycyjnych zacierają ręce. Rada Ministrów przyjęła w końcu projekt ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, przedłożony przez ministra spraw...

04.11.2009

Sąd apelacyjny skontroluje podsłuch

Podsłuchy zatwierdzać mają prokurator i sąd na poziomie apelacyjnym. Rozpatrując wniosek o przedłużenie podsłuchu założony przez służby specjalne, sąd miałby obowiązek zapoznania się z wiedzą już...

04.11.2009

Nowa osoba w zespole kancelarii SK&S

Do zespołu kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak dołączył mec. Przemysław Kałek, wieloletni dyrektor departamentu prawnego RWE Polska oraz doradca w międzynarodowej kancelarii prawnej....

04.11.2009

Biegli rewidenci chcą zapobiegać kryzysom

Zawód biegłego rewidenta czeka w najbliższych latach wręcz rewolucja. Jej głównym kierunkiem będzie poszerzanie zadań biegłych rewidentów o obowiązek wskazywania szerszych i bardziej dalekosiężnych...

04.11.2009

Rząd porządkuje nadzór nad państwowymi firmami

Kompetencje właścicielskie wobec spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstw państwowych są obecnie rozproszone, co nie pozwala na odpowiednie ich wykonywanie uważa Ministerstwo...

04.11.2009

Nowe wysokości niektórych podatków, opłat i kar

Samorząd terytorialny

W Monitorze Polskim zostały opublikowane stawki na 2010 rok: opłat za usunięcie drzew i krzeww, kar za zniszczenie zieleni oraz średniej ceny drewna służącej do obliczenia podatku leśnego.

03.11.2009

Nadleśnictwa jako podatnicy VAT

Nadleśnictwa jako jednostka organizacyjna Lasw Państwowych mogą prowadzić działalność gospodarczą i być podatnikami VAT. Większość problemw związanych z opodatkowaniem VAT świadczonych przez nie...

03.11.2009

Prawnicy przeciwko rejestrowi lobbystów

Komisja Europejska stworzyła rejestr przedstawicieli grup interesu, czyli spis wszystkich grup próbujących wywierać wpływ na kształtowanie polityki. Jednak rejestr ma również przeciwników - liczne...

03.11.2009

Więcej skazanych z "obrączkami"

Ministerstwo Sprawiedliwości chce czterokotnie zwiększyć liczbę skazanych, którzy mogliby odbywać kary poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Takim nadzorem mają w przyszłości być...

03.11.2009

Konflikt interesów doradców TP

Nie będzie podziału TP. Telekomunikacja Polska zobowiązała się do podjęcia działań zmierzających do poprawy współpracy z operatorami alternatywnymi. Tymczasem prawnicy doradzający operatorowi mogą...

03.11.2009

Adwokaci Polańskiego o "dużej" kaucji

Sąd w Los Angeles na początku grudnia wysłucha argumentów obrony Romana Polańskiego, bez względu na to, czy do tego czasu reżyser zostanie przekazany stronie amerykańskiej. Prawnicy Polańskiego będą...

03.11.2009

Konflikt interesów doradców TP

Nie będzie podziału TP. Telekomunikacja Polska zobowiązała się do podjęcia działań zmierzających do poprawy współpracy z operatorami alternatywnymi. Tymczasem prawnicy doradzający operatorowi mogą...

03.11.2009

Prawnicy przeciwko rejestrowi lobbystów

Komisja Europejska stworzyła rejestr przedstawicieli grup interesu, czyli spis wszystkich grup próbujących wywierać wpływ na kształtowanie polityki. Jednak rejestr ma również przeciwników - liczne...

03.11.2009

Stare spółki będą musiały wpisać się do KRS

Spółki utworzone przed 1939 rokiem i zarejestrowane w starym rejestrze handlowym, będą musiały uporządkować swój status prawny. Sprawa nie ma tylko teoretycznego wymiaru, bowiem z szacunków...

03.11.2009

Skargi tylko na prawomocne wyroki drugiej instancji

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia przysługiwać będzie tylko od prawomocnych wyroków sądu drugiej instancji. Sąd okręgowy będzie pierwszą instancją w dochodzeniu wynagrodzenia...

03.11.2009