Koniec dyskryminacji w sprawie płatności w sieci

Szykuje się rewolucja w handlu internetowym na poziomie transgranicznym. Przerywanie transakcji lub automatyczne przekierowanie konsumenta, który podał dane swojej karty kredytowej wskazujące, że...

21.04.2010

Czy wrócą kredyty we frankach?

Kredyty we frankach szwajcarskich stanowią zaledwie kilka procent nowo zaciąganych zobowiązań hipotecznych. Jak podkreślają eksperci z firmy doradczej Home Broker, relatywnie duży spadek kursu...

20.04.2010

Zasady ogłaszania uchwał rad gmin (cz. 1)

Samorząd terytorialny

Autor w bardzo krytyczny sposb przedstawia obowiązujące zasady i postępowanie związane z ogłaszaniem w wojewdzkich dziennikach urzędowych uchwał podejmowanych przez rady gminy. Jest to pierwsza z...

20.04.2010

Rzecznicy sądów chcą się doskonalić

Dwie trzecie rzeczników prasowych sądów nie uczestniczy w rozprawach, którymi interesują się media. Co czwarty z nich nie ma swojego pokoju, co piąty nie podaje na stronie internetowej numeru...

20.04.2010

Zmiana umowy koncesyjnej

Samorząd terytorialny

W sytuacji, gdy postanowienia umowy koncesyjnej na usługi zostały zmienione w takim stopniu, iż są one w sposb zasadniczy rżne od postanowień, ktre uzasadniały zawarcie pierwotnej umowy koncesyjnej,...

20.04.2010

Przejrzystość zwiększy bezpieczeństwo

Krajowa Izba Gospodarcza pozytywnie ocenia rządowy projekt nowelizacji ustawy Prawo bankowe, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o...

20.04.2010

Schnell w zarządzie Polsko-Niemieckiej izby

Dr. Christian Schnell, Partner BSJP in alliance with Taylor Wessing, został ponownie wybrany na członka Zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Głównym zadaniem Zarządu jest ochrona...

20.04.2010

Czynności sprawdzające

Komentarz poświęcony jest instytucji czynności sprawdzających. Autor omawia w nim m.in.: organy uprawnione do dokonania czynności sprawdzających, postępowanie w razie stwierdzenia błędw lub omyłek,...

20.04.2010

Technologie wspomagają zarządzanie firmą prawniczą

Rynek

Nawet 800 godzin rocznie poświęcają na bieżące administrowanie kancelarią partnerzy w średnich i dużych polskich firmach prawniczych. Według analizy Wolters Kluwer Polska prawnicy tracą w ten sposób...

20.04.2010

Rachunek lokacyjny to nie firmowy rachunek bankowy

Odsetki od lokat na rachunku lokacyjnym, założonym w powiązaniu z rachunkiem podstawowym związanym z działalnością gospodarczą stanowią przychód z kapitałów pieniężnych. Tak stwierdził Dyrektor Izby...

20.04.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski