Zawód - Urbanista

Budownictwo

Zagospodarowanie przestrzeni nie jest procesem prostym. Wymaga szerokiej wiedzy z zakresu planowania i projektowania miast. Projektant musi posiadać odpowiednią wiedzę min. z dziedziny środowiska i...

16.10.2009

Nieuczciwa egzekucja długów

Wysyłanie listów sugerujących podjęcie działania przez komornika czy zobowiązanie do wyjawienia majątku to niektóre praktyki firmy windykacyjnej EOS KSI Polska. Postępowanie w tej sprawie zostało...

16.10.2009

Międzynarodowy Dzień Mediacji

15 października obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Mediacji. Wydarzenie objęte było patronatem Ministra Sprawiedliwości i Wolters Kluwer Polska. W Dniu Mediacji UOKiK wraz z Wojewódzkimi...

16.10.2009

Rewitalizacja obszarów depresyjnych delty Wisły

Samorząd terytorialny

Celem artykułu jest zainspirowanie potrzeb rewitalizacji specyficznych obszarw problemowych, do ktrych zaliczyć można obszary depresyjne. Studium przypadku oparto na analizie programu rewitalizacji...

15.10.2009

Odstąpienie od umowy a zwrot zapłaconego PCC

Wielu podatnikw ma wątpliwości, jakie skutki w zakresie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych ma odstąpienie od umowy, zawartej z kontrahentem. Czy daje to prawo odzyskania zapłaconego...

15.10.2009

Nowy minister o priorytetach w wymiarze sprawiedliwości

Zrekonstruowany przez premiera rząd będzie teraz pracował nad planem działania na najbliższe dwa lata. Dla nowego ministra sprawiedliwości najważniejsze będzie wprowadzenie w życie rozdziału funkcji...

15.10.2009

Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli

Komentarz dotyczy warunków nabywania i utraty prawa do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, zasad ustalania ich wysokości, wypłaty i finansowania, a także trybu postępowania w sprawach o...

15.10.2009