Badania : Czy lubimy prawników?

99% ankietowanych przez TNS OBOP nie korzystało w ciągu ostatnich 5 lat z usług prawniczych. Tylko 1 proc. odpowiada, że nie było ich stać na taką usługę. Prawnikom ufa jedynie 19 proc. Polaków....

23.02.2009

Nowa ustawa o zmianie imienia i nazwiska

Samorząd terytorialny

13 czerwca 2009 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie imienia i nazwiska, ktra zastąpi obecnie obowiązującą ustawę z 1956 r. o zmianie imion i nazwisk. Nowa ustawa wprowadza kilka modyfikacji w...

20.02.2009

Odmowa podjęcia leczenia przez pacjenta

Pacjent, który sam się zgłosił do poradni lekarza rodzinnego (lub w czasie wizyty lekarza w domu pacjenta), odmawia leczenia szpitalnego, mimo ewentualnych wskazań. Standardowo (osoba pytająca) stara...

20.02.2009

Premier apeluje o euro. Ma pomysł na urlopy postojowe

W Sejmie odbyła się debata nad informacją rządu w sprawie działań zabezpieczających gospodarkę przed skutkami kryzysu. Rząd intensywnie pracuje nad projektem urlopów postojowych, co umożliwi...

20.02.2009

Policja walczy z pornografią w sieci

Policjanci w całym kraju przeszukali 91 domów, mieszkań i firm, zabezpieczyli między innymi serwery, komputery, dyski przenośne, karty pamięci i zatrzymali 78 osób, które są podejrzewane o...

19.02.2009

Nowa ustawa o podatku akcyzowym

1 marca 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11). Ustawa reguluje opodatkowanie wyrobw podatkiem akcyzowym (akcyzą) oraz określa...

18.02.2009

Wydawanie i sprostowanie świadectwa pracy

HR

Obowiązek sporządzenia i wydania świadectwa pracy wynika bezpośrednio z art. 97 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Zobowiązanym...

18.02.2009

Wymagania bhp dla artystów

BHP

Czy artysta to zawd niebezpieczny? Chyba tak, ponieważ przed ponad ćwierćwieczem minister kultury wydał obowiązujące do dziś bez jakichkolwiek zmian rozporządzenie określające wymagania...

18.02.2009