Remontowana autostrada przegrywa też z UOKiK

Spółka Stalexport Autostrada Małopolska naruszyła prawo narzucając konsumentom nieuczciwe ceny za przejazd remontowanym odcinkiem autostrady A4. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił 10 maja...

10.05.2010

Usługi architektoniczne a podatek od towarów i usług

Budownictwo

Komentarz poświęcony jest zagadnieniu usług architektonicznych na gruncie podatku VAT. Autor wskazuje w nim m.in. na pojęcie usług architektonicznych, opierając się na klasyfikacjach statystycznych...

10.05.2010

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych

BHP

Komentarz Serwisu BHP dotyczy bezpiecznych warunków magazynowania materiałów niebezpiecznych i zagrożeń stwarzanych przez te materiały. Omówiono m.in. modele i podstawy klasyfikacji materiałów...

10.05.2010

Podatnik pewnie poinformowany

Samorząd terytorialny

Organ podatkowy, przekazując sprawę organowi odwoławczemu, zobowiązany będzie już nie tylko do pisemnego ustosunkowania się do przedstawionych przez stronę zarzutw, ale też i do poinformowania strony...

10.05.2010

U doradców podatkowych tajemnica lepiej chroniona

Doradcę podatkowego z tajemnicy zawodowej będzie mógł zwolnić tylko sąd. Będzie on mógł też występować przed sądami w sprawach celnych i egzekucji administracyjnej oraz rekalmować swoje usługi. Takie...

10.05.2010

Polska pozwana przed ETS w sprawie ciężarówek

Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu skargę przeciwko Polsce w związku z łamaniem unijnego prawa. Chodzi o niewdrożenie dyrektywy dotyczącej homologacji...

10.05.2010

"Neostrada" przegrała w Trybunale

Urząd Komunikacji Elektronicznej złamał unijne przepisy - tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu. Według sędziów, Urząd nie miał prawa regulować taryf detalicznych za...

10.05.2010

Fundusze odpowiedzialne za kryzys

Komisja Europejska chce uregulować sprawę alternatywnych funduszy inwestycyjnych, takich jak fundusze hedgingowe i fundusze kapitału prywatnego. KE chce wprowadzenia jednolitych wymogów dotyczących...

10.05.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski