Stare spółki będą musiały wpisać się do KRS

Spółki utworzone przed 1939 rokiem i zarejestrowane w starym rejestrze handlowym, będą musiały uporządkować swój status prawny. Sprawa nie ma tylko teoretycznego wymiaru, bowiem z szacunków...

03.11.2009

Skargi tylko na prawomocne wyroki drugiej instancji

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia przysługiwać będzie tylko od prawomocnych wyroków sądu drugiej instancji. Sąd okręgowy będzie pierwszą instancją w dochodzeniu wynagrodzenia...

03.11.2009

Przyczyny wypadków na budowach

Budownictwo

W I płroczu 2009 r. GUS odnotował spadek oglnej liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy w budownictwie o 20,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego - z 4238 do 3314 osb. Według...

02.11.2009

Wykorzystanie faktoringu w samorządzie

Samorząd terytorialny

Jednostki samorządu terytorialnego, a w szczeglności podmioty im podlegające, poszukują rżnorodnych źrdeł finansowania swojej działalności. Do jednych z nich można zaliczyć faktoring, ktry polega na...

02.11.2009

Będą zmiany w systemie szkolnictwa dla architektów?

Budownictwo

Edukacja architektoniczna staje się tematem coraz bardziej aktualnym. Specjaliści z kręgu architektury, urbanistyki postulują o zmianę programu polskiego szkolnictwa opracowania standardw do...

02.11.2009

Regulacja MiFID już obowiązuje

Weszła w życie ustawa wprowadzająca na polski rynek postanowienia Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych - MiFID. W najbliższym czasie Minister Finansów powinien wydać rozporządzenia...

02.11.2009

Samorządy nie składają dokumentów na czas

Tylko 60 procent samorządów zdążyło w ubiegłym roku przedstawić regionalnym izbom obrachunkowym projekty budżetów w terminie wynika ze sprawozdania Krajowej Rady RIO, które trafiło do Sejmu. Spóźniło...

02.11.2009

Regulacja MiFID już obowiązuje

Weszła w życie ustawa wprowadzająca na polski rynek postanowienia Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych - MiFID. W najbliższym czasie Minister Finansów powinien wydać rozporządzenia...

02.11.2009

Rząd szykuje zmiany w szkolnictwie

Rząd chce przeprowadzić systemową reformę szkolnictwa wyższego. Zgodnie z przyjętymi założeniami, ma się zwiększyć autonomia programowa szkół wyższych. Najlepsze z nich otrzymają pełną swobodę w...

02.11.2009