Lepsza ochrona przed importem dumpingowym

Od 11 stycznia 2010 r. obowiązuje rozporządzenie Rady Unii Europejskiej nr 1225/2009 w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty...

11.01.2010

Wypadek w drodze do pracy i z pracy

BHP

Komentarz charakteryzuje postępowanie w sprawie wypadków w drodze do pracy i z pracy. Problematykę tę zilustrowano licznymi orzeczeniami Sądu Najwyższego. Zdefiniowano ponadto pojęcie wypadków osób...

11.01.2010

WK Index w Gazecie Wyborczej

W badaniu wzięli udział partnerzy w największych kancelariach w Warszawie oraz w firmach regionalnych obsługujących przede wszystkim obrót gospodarczy. Aż 96 proc. największych firm prawniczych...

11.01.2010

Spółki nadal słabo zarządzają ryzykiem

Niemal co trzecia spółka publiczna nie posiada komitetu audytu, a prawie połowa nie utworzyła audytu wewnętrznego. W trudnym okresie spowolnienia spółki nadal nie przywiązują wagi do zarządzania...

11.01.2010

Podanie przez internet, decyzja także mailem

Jeśli obywatel wyśle do urzędu podanie przez internet, to tą samą drogą otrzyma decyzję, o którą się ubiega. Pozwoli na to zmiana prawa znosząca wymóg opatrywania takiej korespondencji bezpiecznym...

11.01.2010

Ostatni moment na zmiany w adwokaturze

Adwokatura ma ostatni moment na dokonanie reformy, która będzie czytelna dla obywateli, co może wytrącić argumenty zwolennikom nowej adwokatury, którzy uważają, że samorząd, przynajmniej w obecnym...

11.01.2010

Gra z prawem w tle

LAW GAMES to konkurs przeznaczony dla studentów prawa, którzy chcą zasmakować pracy w jednej z największych kancelarii prawnych w Warszawie, a przede wszystkim skonfrontować nabytą w trakcie studiów...

11.01.2010

Sektor publiczny rzadko korzysta z doradców

Zdaniem firmy Kennedy, konkurencja na rynku usług doradczych dla sektora publicznego jest obecnie wyjątkowo silna. W Polsce sektor publiczny nadal w bardzo niewielkim stopniu korzysta z potencjału i...

11.01.2010

Kryzys zachęca do partnerstwa

Europejski rynek partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) rozwija się dynamicznie. Na skutek kryzysu gospodarczego w sektorze publicznym coraz częściej korzysta się z rozwiązań wynikających z...

11.01.2010

Spółki nadal słabo zarządzają ryzykiem

Niemal co trzecia spółka publiczna nie posiada komitetu audytu, a prawie połowa nie utworzyła audytu wewnętrznego. W trudnym okresie spowolnienia spółki nadal nie przywiązują wagi do zarządzania...

11.01.2010

Nowa przesłanka wyłączenia sędziego

Od 8 stycznia 2010 roku obowiązują przepisy znowelizowanej 23 października 2009 r. ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wprowadzające nową podstawę do wyłączenia sędziego z mocy...

10.01.2010

Podsłuch nielegalny, sąd uniewinnia oskarżonego

Sąd Okręgowy w Przemyślu uniewinnił 20 spośród 35 celników i innych osób oskarżonych o udział w grupie przestępczej organizującej na dużą skalę przemyt papierosów. Podstawą wyroku uniewinniającego...

10.01.2010

RPO monitoruje śledztwo przeciwko dziennikarzom

Rzecznik Praw Obywatelskich zbada czy nie doszło do naruszenia praw i wolności obywatelskich dziennikarzy, Mariusza Gierszewskiego z Radia Zet i Krzysztofa Skórzyńskiego z TVN24, którym Prokuratura...

08.01.2010