Traktat Lizboński zamiast Eurokonstytucji

Przedstawiciele 27 państw Unii Europejskiej podpisali w Lizbonie Traktat Reformujący UE, który będzie odtąd nazywany Traktatem Lizbońskim. W imieniu Polski dokument sygnowali premier Donald Tusk i...

14.12.2007

Grynhoff Woźny Maliński w Chambers

Wspólnik Kancelarii prawnej Grynhoff Woźny Maliński - Andrzej Ladziński, kierujący Departamentem prawa podatkowego Kancelarii - oraz sama Kancelaria znalazły się w gronie kancelarii prawnych...

12.12.2007

Potrzebne są zmiany w edukacji prawników

Prawnicy

Aktualnie obowiązujący system kształcenia prawników wymaga reformy. Tak uważa 71 proc. partnerów największych kancelarii i 65 proc. kancelarii lokalnych. Studia prawnicze nie przygotowują do...

12.12.2007

Prawnicy o WK Index: Beata Gessel

Liberalizacja zasad reklamy usług prawniczych jest pozytywną zmianą. Należy jednak podchodzić do tego z dystansem. W tym kontekście przypomina mi się interesujący materiał kancelarii Modrzejewski...

12.12.2007

Potrzebne są zmiany w edukacji prawników

Aktualnie obowiązujący system kształcenia prawników wymaga reformy. Tak uważa 71 proc. partnerów największych kancelarii i 65 proc. kancelarii lokalnych. Studia prawnicze nie przygotowują do...

12.12.2007

Prawnicy o WK Index: Stanisław Rachelski

Biorąc pod uwagę bardzo optymistyczne wyniki badania WK Index, należałoby stwierdzić, że Polskę czeka co najmniej kilka lat bardzo szybkiego rozwoju i silnego wzrostu PKB. Zastanawiam się jednak,...

12.12.2007

Prawnicy o WK Index: Andrzej Paczuski

Należy się zgodzić, że nie słabnie popyt na obsługę inwestycji na rynku nieruchomości i ten trend powinien zostać zachowany w przyszłym roku. Na razie recesja na rynku finansowym w Stanch...

12.12.2007

Reklama produktów leczniczych

W związku ze zmianą przepisw obu ustaw o podatkach dochodowych w zakresie kosztw dotyczących promocji (koszty reprezentacji i reklamy) interpretacja tych unormowań sama w sobie nastręcza podatnikom...

11.12.2007