Czeka nas blokada środków unijnych?

MRR: potencjalny odbiorca unijnych pieniędzy, który złożył wniosek o dotację, ale przegrał w konkursie, będzie mógł zaskarżyć tę decyzję do sądu. A to na dobre zablokuje cały proces wykorzystania...

22.02.2008

Recepty - zasady wystawiania

1. WstępLekarz może aplikować swoim pacjentom środki farmaceutyczne i materiały medyczne bezpośrednio, podczas gdy pacjent podlega hospitalizacji w zakładzie opieki zdrowotnej, lub też przepisywać je...

22.02.2008

Mniej barier w UE

Unijny rynek towarów będzie bardziej przyjazny dla przedsiębiorców, a także bezpieczniejszy dla konsumentów. Parlament Europejski przyjał pakiet legislacyjny, który znosi dotychczasowe bariery na...

22.02.2008

100 dni w gospodarce

Rozpoczęcie realizacji pierwszego etapu programu Lepsze prawo, ożywienie dialogu społecznego, wzmocnienie koordynacji Strategii Lizbońskiej i wspieranie inwestycji deklaruje Ministerstwo Gospodarki....

22.02.2008

Awans na stopień nauczyciela kontraktowego

WprowadzenieSystem awansu wpisuje się w szerszy kontekst reformy edukacji. Wprowadzenie ustawą z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektrych innych ustaw...

21.02.2008

Problemy z ulgą rodzinną

Nie wszyscy emeryci i renciści wychowujący dzieci wiedzą, że rwnież mają prawo do skorzystania z ulgi rodzinnej, ktrej wysokość niedawno podwyższono. Obecne przepisy o uldze rodzinnej stwarzają...

21.02.2008

100 dni prac Ministra Sprawiedliwości

Część ministrów z gabinetu Donalda Tuska podsumowała swoją pracę z okazji 100 dni od momentu zaprzysiężenia rządu. Kierownictwo ministerstwa sprawiedliwości ocenia, że prace nad projektem ustawy...

21.02.2008

Adwokat dla obwinionego

Przepis określający ustanawianie adwokata z urzędu dla obwinionego w sprawach o wykroczenia jest zgodny z konstytucją orzekł Trybunał Konstytucyjny....

21.02.2008

Nowe pomysły na reformę emerytalną

Ubezpieczenia społeczne HR

Kobiety odchodzące na emeryturę przed 65 rokiem życia, do osiągnięcia tego wieku, otrzymają świadczenie z II filaru z Otwartego Funduszu Emerytalnego, a nie jak planowano, z zakładu emerytalnego -...

20.02.2008

Informatyka sejmowa

Wspólny program informatyczny w Sejmie i urzędach ma utrudnić manipulowanie przy ustawach. Kancelaria Sejmu próbuje namówić Kancelarię Premiera, Prezydenta, Kancelarią Senatu i Trybunał Konstytucyjny...

20.02.2008

Transgraniczna energia

Kancelaria SALANS doradzała przy projekcie budowy mostu energetycznego pomiędzy Polską i Litwą. Inwestycja pozwoli na swobodny przepływ energii między Litwą, Łotwą i Estonią a pozostałymi krajami UE....

20.02.2008