Doradcy o przestępczości gospodarczej

W ciągu ostatnich 12 miesięcy polskie firmy znacznie częściej padały ofiarą przestępstw gospodarczych wynika z raportu PricewaterhouseCoopers Badanie przestępczości gospodarczej, Polska 2009....

29.12.2009

Jakie są obowiązki pracodawców w okresie zimowym?

HR

Odśnieżanie dachw, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas prowadzonych zimą prac budowlanych, zapewnienie ciepłej odzieży i posiłkw regenerujących osobom pracującym na zewnątrz - o tym powinni...

29.12.2009

Kwartalne informacje podsumowujące i Intrastat

Komentarz omawia zasady sporządzania i składania informacji podsumowujących i deklaracji Intrastat. Autorzy przedstawiają podmioty obowiązane do składania informacji podsumowujących, czynności nią...

29.12.2009

Postępowanie upominawcze i opłaty przez internet

Od nowego roku w Lublinie zacznie działać elektroniczny sąd. Wszystko w nim odbywać się będzie w formie elektronicznej. Także opłaty, w sprawie których minister sprawiedliwości wydał specjalne...

29.12.2009

Także kancelarii potrzebna jest strategia

Rynek

Mylnie uważamy, że klient, którego chcielibyśmy obsługiwać, sam zrozumie naszą ofertę, zidentyfi kuje swoje potrzeby prawne, skoro w stwierdzeniu oferujemy pomoc prawną wszystko jest zawarte -...

29.12.2009

Zmiana ustawy o pomocy społecznej

Samorząd terytorialny

Ustawa o pomocy społecznej upoważnia powiat do zwiększenia wysokość pomocy m. in. dla rodzin zastępczych.

29.12.2009

TPSA i polski rząd toczą spór przed ETS

Europejski Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu odpowie na pytanie polskiego NSA dotyczace interpretacji dyrektywy, która uzależnia zawarcie umowy o świadczenie publicznie...

29.12.2009

Komisja zatwierdza polski system podatku tonażowego

Komisja Europejska podjęła decyzję o zatwierdzeniu wprowadzenia w Polsce zryczałtowanego systemu podatkowego, którego stawkę wylicza się w oparciu o tonaż floty. System ten, zwany systemem podatku...

29.12.2009

RPO: za dużo pytań w spisie powszechnym

Rzecznika praw obywatelskich niepokoi zakres informacji, jakie GUS chce zbierać o obywatelach podczas planowanego na 2011 rok spisu powszechnego. Szczególne wątpliwości Rzecznika budzi zamiar...

29.12.2009

Jarosław Duszewski walczy o interesy Alpine Bau przy A1

Budownictwo

Wyrzucenie firmy Alpine z budowy autostrady A1 spowodowało utratę pracy przez około 800 osb, w tym właścicieli kopareki aut ciężarowych, wynajmowanych do budowy drogi.Według Generalnej Dyrekcji Drg...

28.12.2009