W lipcu będzie projekt zmian w prawie karnym

W lipcu ma wpłynąć do Sejmu projekt zmian w prawie karnym. Jak poinformował minister sprawiedliwości, usunie on "rażące błędy" w obecnie obowiązującym ustawodawstwie....

27.06.2008

KE przedstawiła pakiet wsparcia dla przedsiębiorców

Komisja Europejska przedstawiła długo zapowiadany pakiet wsparcia i ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorstw, tzw. Small Business Act, w którym proponuje między innymi utworzenie nowej formy...

27.06.2008

Czas pracy nauczycieli

Czas pracy nauczycieli uregulowany jest w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) zwana dalej ustawą KN. W zakresie nieuregulowanym ustawą - Karta...

26.06.2008

Prawnicy delegowani do klientów

Aż 98 proc. ankietowanych partnerów w kancelariach deleguje prawników do pracy w siedzibie klienta. W przypadku 45 proc. ankietowanych jest to stały element oferty kancelarii dla biznesu. Takie...

26.06.2008

Nowy Prezes Trybunału

Prawnicy

Prezydent Lech Kaczyński powoła Bohdana Zdziennickiego na stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego podało Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta. W środę skończyła się 9-letnia kadencja w Trybunale...

26.06.2008

Sądy 24-godzinne zostaną, ale zmienione

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje pakiet zmian w prawie karnym. Kilka najpilniejszych zmian, usuwających rażące błędy, jak powiedział minister Zbigniew Ćwiąkalski, ma być przedstawionych...

26.06.2008

Nowy Prezes Trybunału

Prezydent Lech Kaczyński powoła Bohdana Zdziennickiego na stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego podało Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta. W środę skończyła się 9-letnia kadencja w Trybunale...

26.06.2008