Potrzebne są zmiany w edukacji prawników

Aktualnie obowiązujący system kształcenia prawników wymaga reformy. Tak uważa 71 proc. partnerów największych kancelarii i 65 proc. kancelarii lokalnych. Studia prawnicze nie przygotowują do...

12.12.2007

Prawnicy o WK Index: Beata Gessel

Liberalizacja zasad reklamy usług prawniczych jest pozytywną zmianą. Należy jednak podchodzić do tego z dystansem. W tym kontekście przypomina mi się interesujący materiał kancelarii Modrzejewski...

12.12.2007

Prawnicy o WK Index: Stanisław Rachelski

Biorąc pod uwagę bardzo optymistyczne wyniki badania WK Index, należałoby stwierdzić, że Polskę czeka co najmniej kilka lat bardzo szybkiego rozwoju i silnego wzrostu PKB. Zastanawiam się jednak,...

12.12.2007

Reklama produktów leczniczych

W związku ze zmianą przepisw obu ustaw o podatkach dochodowych w zakresie kosztw dotyczących promocji (koszty reprezentacji i reklamy) interpretacja tych unormowań sama w sobie nastręcza podatnikom...

11.12.2007

Radykalne zmiany nastrojów prawników

Aż 98 proc. partnerów w największych firmach prawniczych i 85 proc. partnerów w kancelariach lokalnych jest zdania, że sytuacja naszego kraju zmierza w dobrym kierunku wynika z sondażu WK Index,...

11.12.2007

Internet w kancelariach czy kancelarie w internecie

Internet opanował prawie każdą dziedzinę naszego życia. Wiele firm z najróżniejszych dziedzin życia gospodarczego oferuje swoje usługi także, bądź coraz częściej wyłącznie, właśnie poprzez internet....

11.12.2007

Dziennik budowy

Budownictwo

1. Wprowadzenie Prowadzenie budowy, na ktrą wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, od momentu jej rozpoczęcia, czyli od momentu podjęcia prac przygotowawczych na budowie, do czasu...

10.12.2007

Spotkanie notariuszy z Ministrem

Odbyło się pierwsze od dwóch lat spotkanie przedstawicieli notariatu z Ministrem Sprawiedliwości. Uzgodniono, że notariusze będą zgłaszać Ministerstwu propozycje zmian legislacyjnych w przepisach,...

07.12.2007

eHealth

eHealth to aplikacja informacyjna i technologie komunikacji, które oddziałują na sektor zdrowia. eZdrowie także może oznaczać, bardziej ogólnie, użycie internetu albo innych elektronicznych mediów do...

07.12.2007

Głos prawników

Ze wstępnych wyników badań rynku usług prawniczych z cyklu WK index, przygotowywanych przez wydawnictwo Wolters Kluwer Polska oraz Instytut Badania Opinii IPSOS, wynika, że utrzymuje się bardzo dobra...

07.12.2007