Minister gospodarki popiera faktury wysyłane mailem

Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak poparł postulat przedsiębiorców o dopuszczenie do obrotu gospodarczego faktur VAT, drukowanych po otrzymaniu drogą elektroniczną, nie będących...

21.07.2010

Kary dla ubezpieczycieli opóźniających odszkodowania

Odszkodowanie powinno zostać wypłacone w ciągu 30 dni od zawiadomienia o wypadku. W przypadku rozwiązania umowy mamy prawo do zwrotu nadpłaconej składki. To podstawowe prawa ubezpieczonych, o których...

21.07.2010

Bezpodstawna skarga może być kosztowna

Roszczenie w sprawie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia nie będzie zwolnione z sądowych opłat, jeśli jest oczywiście niesłuszne Tak wynika z uchwały podjętej przez Sąd Najwyższy 13 lipca...

21.07.2010

Zmowy cenowe w internecie

Choć zmowy cenowe są nielegalne, w polskim internecie to norma. UOKiK sprawdza kilka doniesień o takich praktykach.

21.07.2010

Kiedy gmina może zakręcić kran?

Samorząd terytorialny

Przeciągające się upały oraz widmo suszy mogą spowodować utrudnienia w dostawach wody. Organy gminy nie są bezradne w takich sytuacjach i w celu zaspokajania potrzeb mieszkańcw mogą wydać przepisy...

20.07.2010

Pozew zbiorowy 378 pacjentów

Grupa 378 pacjentów zarażonych m.in. wirusem żółtaczki w placówkach opieki zdrowotnej, złoży w środę do warszawskiego Sądu Okręgowego pozew zbiorowy przeciwko Skarbowi Państwa....

20.07.2010

Nie ma ucieczki od e-usług

Rynek

Stanisław Lem powiedział swego czasu, że znacznie mniej boi się antymaterii niż internetu. Czy jednak internetu trzeba się naprawdę bać? Czy może warto dostrzec w rozwoju nowych technologii i...

20.07.2010

Sąd: sejmik może zlikwidować szpital

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił 19 lipca br. skargi wojewody i związków zawodowych na uchwałę radnych sejmiku, którzy zgodzili się na likwidację pediatrii w szpitalu wojewódzkim...

20.07.2010

Zwrot opłaty skarbowej

Przedmiotem opłaty skarbowej przede wszystkim jest dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek oraz wydanie zaświadczenia, czy też zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Z uwagi...

20.07.2010

Nie ma ucieczki od e-usług

Rynek

Stanisław Lem powiedział swego czasu, że znacznie mniej boi się antymaterii niż internetu. Czy jednak internetu trzeba się naprawdę bać? Czy może warto dostrzec w rozwoju nowych technologii i...

20.07.2010

Nie ma przepisów na prywatny monitoring

Prawnicy

Coraz więcej instytucji, ale także osób prywatnych, które kwestie bezpieczeństwa chcą wziąć we własne ręce, instaluje sobie wideonadzór. Tymczasem brakuje szczegółowych przepisów dotyczących kwestii...

20.07.2010

Refundacja zakupu okularów wolna od PIT

Uzyskany przez pracownika zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT. Tym samym na pracodawcy nie ciążą...

20.07.2010

Nowe fakty do zarejestrowania w spisie wyborców

Samorząd terytorialny

W spisie wyborcw trzeba zarejestrować fakt wygaśnięcia lub cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania. Odnotowany zostanie też wybr obwodu głosowania przez wyborcę niepełnosprawnego.

20.07.2010

TK: minister miał wytyczne do rozporządzenia

Przepis upoważniający ministra infrastruktury do wydania rozporządzenia wykonawczego określającego sposób ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku na...

20.07.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski