Ustawa metropolitalna - potrzebna czy nie?

Budownictwo

Ustawa metropolitalna to przykład instrumentu służącego do lepszego zarządzania przestrzenią miasta i przyległych do nich gmin. Dotyczy planowania strategicznego danego obszaru. Wsplne zarządzanie w...

20.07.2009

Łatwiejsze poświadczanie dokumentów

Adwokaci i radcowie będą poświadczać dokumenty w sprawach cywilnych, administracyjnych i podatkowych. Przygotowywana jest nowelizacja kodeksów cywilnego, administracyjnego i ordynacji podatkowej,...

20.07.2009

Audyt: kopalnia wiedzy dla zarządów

Zdecydowana większość dyrektorów finansowych za najważniejszy efekt audytów finansowych uważa weryfikację prawidłowości ksiąg rachunkowych (81%) oraz wypełnienie wymogów prawnych (74%) wynika z...

20.07.2009

Spotkanie ministrów sprawiedliwości

Na zaproszenie Ministra Sprawiedliwości Szwecji, Pani Beatrice Ask oraz Ministra Migracji i Polityki Azylowej Szwecji, Pana Tobiasa Billströma odbyło się nieformalne spotkanie Ministrów...

20.07.2009

Audyt: kopalnia wiedzy dla zarządów

Zdecydowana większość dyrektorów finansowych za najważniejszy efekt audytów finansowych uważa weryfikację prawidłowości ksiąg rachunkowych (81%) oraz wypełnienie wymogów prawnych (74%) wynika z...

20.07.2009

Samorząd może zakładać spółdzielnie socjalne

Samorząd terytorialny

W wyniku nowelizacji ustawy o spłdzielniach socjalnych jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać m. in. jednostki samorządu terytorialnego. Ma to ułatwić tworzenie i działanie spłdzielni.

17.07.2009