Wydawcy niezarejestrowanego portalu uniewinnieni

Właściciele portalu internetowego z Bielska-Białej nie zostaną ukarani za wydawanie czasopisma bez rejestracji. Zdaniem sądu, nie popełnili oni przestępstwa. 14 stycznia 2010 r. Sąd Okręgowy w...

19.01.2010

Przedmiot opodatkowania

Podatek stanowi jedną z najstarszych kategorii finansowych, jest rwnież najważniejszym źrdłem dochodw państwa. Zdefiniowanie tego, co podlega opodatkowaniu należy do wyłącznej właściwości...

19.01.2010

Gminny zakaz spożywania alkoholu

Samorząd terytorialny

Sankcja za złamanie zakazu spożywania alkoholu wprowadzonego uchwałą rady gminy wynika z ustawy i nie można powtarzać jej w uchwale.

19.01.2010

Wynagradzanie pracowników jednostek organizacyjnych (II)

Samorząd terytorialny

Zasady wynagradzania pracownikw samorządowych były w ostatnim czasie szeroko omawiane w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Powyższa ustawa i...

19.01.2010

Policja szuka zbiegów w Internecie

556 rozwiązanych spraw dotyczących osób poszukiwanych listem gończym i 296 ustalonych miejsc pobytu to efekt po trzech miesiącach działania portali poszukiwani.policja.pl i zaginieni.policja.pl. Oba...

19.01.2010

Komisarz UE podejrzana o zatajenie informacji

Ważą się losy kandydatki na komisarza UE do spraw rozwoju i pomocy humanitarnej. Jest to precedensowa sprawa, w której prawnicy parlamentu europejskiego zarzucają bułgarce zatajenie informacji o...

19.01.2010

Sejm zlikwiduje przepis działający wstecz

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dostosuje prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, ale przede wszystkim zlikwiduje istniejący w tej ustawie przepis działający...

19.01.2010

Po ośmiu latach policjant wraca na stanowisko

Inspektor Władysław Szczeklik przywrócony został 18 stycznia br. na stanowisko komendanta miejskiego policji w Białej Podlaskiej. Odwołano go ponad osiem lat temu, kiedy został aresztowany, a potem...

19.01.2010

Sieć handlowa nie zablokuje emisji reportażu

Lubelski Sąd Okręgowy oddalił 18 stycznia br. wniosek firmy prowadzącej sieć delikatesów Alma, która domagała się zablokowania emisji na antenie TVP Lublin reportażu o rzekomych nieprawidłowościach w...

19.01.2010

Minister zapowiada zmiany w więziennictwie

Daleko idące zmiany w więziennej służbie zdrowia, wzmocnienie kontroli w jednostkach penitencjarnych oraz sposobu ochrony osadzonych, którzy są świadkami w ważnych procesach karnych - zapowiedział 18...

19.01.2010

Pierwszy pozew zbiorowy

Amplico Life, jedno z największych towarzystw ubezpieczeń na życie może być pierwsze w Polsce pozwane przez grupę klientów. Chodzi o sprawę sprzed lat. Klienci chcą wykorzystać wchodzącą w czerwcu w...

19.01.2010

Największe buble i hity podatkowe 2009 roku

Jak co roku Stowarzyszenie Podatników w Polsce przeprowadziło wśród przedsiębiorców ranking Buble i hity, którego celem jest wytypowanie wprowadzonych w ubiegłym roku przepisów prawnych, które mogą...

19.01.2010

Statystyczna karta wypadkowa - faza przedwypadkowa

BHP

W celu uzyskania pełnych i prawdziwych danych o stanie wypadkowości ważne jest prowadzenie rejestracji zaistniałych w zakładach zdarzeń wypadkowych, rzetelne przeprowadzanie dochodzenia powypadkowego...

18.01.2010

Istota i ramy prawne pozwolenia zintegrowanego

Środowisko

Komentarz jest praktycznym omwieniem przepisw ustawy Prawo ochrony środowiska, dotyczących instytucji pozwolenia zintegrowanego. Komentarz skierowany jest do wszelkich podmiotw posiadających...

18.01.2010