Prawo pracy: dynamiczne czy statyczne?

Prawnicy

Prawo pracy jako zespół norm ściśle związanych z działalnością gospodarczą przedsiębiorstw ulega ciągłym zmianom, mającym na celu z jednej strony lepiej chronić interesy pracowników, a z drugiej...

05.03.2008

Potrącenia z wynagrodzenia na rzecz pracodawcy

HR

Terminowe i prawidłowe naliczanie oraz wypłacanie wynagrodzeń pracownikom to podstawowy obowiązek pracodawcw. Od wynagrodzeń pracodawcy dokonują potrąceń obligatoryjnych, określonych w przepisach...

05.03.2008

Kodeks pracy przyjazny przedsiębiorcom

Ograniczenie z 33 do 14 dni wypłacania przez pracodawcą wynagrodzenia za czas choroby oraz zmiany zasad zatrudniania w mikroprzedsiębiorstwach i przez osoby prywatne - oto wybrane propozycje MG zmian...

05.03.2008

PEP wchodzi na polski rynek

Private Equity Partners (PEP) we współpracy z Miszerak Associates rozpoczyna działalność w Polsce

05.03.2008

Co dziesiąte zwolnienie nieuzasadnione

Zakład Ubezpieczeń Społecznych skontrolował w ubiegłym roku 260 tys.pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskich. 24,5 tys. spośród nich było zdolnych do pracy

05.03.2008

Prawo pracy: dynamiczne czy statyczne?

Prawo pracy jako zespół norm ściśle związanych z działalnością gospodarczą przedsiębiorstw ulega ciągłym zmianom, mającym na celu z jednej strony lepiej chronić interesy pracowników, a z drugiej...

05.03.2008

KHW wybierze doradcę

Państwowy Katowicki Holding Węglowy rozpoczął procedurę wyboru doradcy prawnego do spraw prywatyzacji. KHW zaprosi zainteresowanych do składania ofert....

05.03.2008

Naruszono prawo na autostradzie?

Czy spółka Autostrada Wielkopolska mogła pobierać od kierowców pełną opłatę za przejazd trasą A2 w czasie remontu nawierzchni? Wyjaśni to postępowanie wszczęte przez Prezesa UOKiK....

05.03.2008

PEP wchodzi na polski rynek

Private Equity Partners (PEP) we współpracy z Miszerak Associates rozpoczyna działalność w Polsce

05.03.2008

Wynagrodzenie vs dobre obyczaje

Trybunał Adwokacki dla Nadrenii-Westfalii stwierdził, iż uposażenie początkowe dla młodego adwokata wynoszące 1 tys. euro brutto jest sprzeczne z dobrymi obyczajami. Wyrok ten jest efektem działań...

04.03.2008

Podatek Religi do Trybunału

Podatek Religi ponownie trafił do Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek w tej sprawie złożyła Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. To już drugie zapytanie o zgodność z Konstytucją tej...

04.03.2008

Zespół ds. strategii lizbońskiej

Powstanie zespół międzyresortowy ds. realizacji strategii lizbońskiej w Polsce. Będzie mu przewodniczył minister gospodarki. UE w 2010 roku może stać się najdynamiczniejszą gospodarką świata.

04.03.2008