Konsument w sieci i jego prawa

30 mln Europejczyków w 2008 roku zrobiło zakupy przez Internet w innym kraju. Jeżeli wejdą w życie przepisy, nad którymi obecnie pracuje Komisja Europejska, zainteresowanie tą formą sprzedaży...

28.08.2009

Gminne zakazy spożywania alkoholu

Samorząd terytorialny

Oprcz zakazw ustawowych, gminy mogą wprowadzić własne zakazy spożywania, podawania, wnoszenia i sprzedaży alkoholu, zarwno czasowe, jaki i stałe.

27.08.2009

Prawnicy dyskutują o prywatyzacji

Prawnicy z 21 kancelarii wzięli udział w spotkaniu kancelarii prawnych z Adamem Leszkiewiczem, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa na temat procedur prywatyzacyjnych....

27.08.2009

UOKiK wydał 47 decyzji w sprawie koncentracji firm

Od stycznia do lipca bieżącego roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentw wydała 47 decyzji wyrażających zgodę na koncentrację przedsiębiorcw. Jedna z ostatnich to zgoda na połączenie dwch...

27.08.2009

Nowe podatki w 2009 roku

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedłożone przez ministra finansów. Ministerstwo Finansów proponuje nowy sposób...

27.08.2009

Prawie 15 tys. chętnych na aplikacje

W sobotę 19 września 2009 r. o godz. 11 w całej Polsce rozpoczną się egzaminy wstępne na aplikacje: radcowską, adwokacką i notarialną. W tym roku wnioski o dopuszczenie do egzaminów na wszystkie...

27.08.2009

Zaostrzą prawo, choć wiedzą, że nic to nie da

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcą by nietrzeźwi kierowcy byli karani dużo surowiej niż dziś. Twierdzą, że tylko wysokie kary, włącznie z dożywotnim odbieraniem prawa jazdy, mogą ograniczyć to...

27.08.2009

Glosa do wyroku NSA z dnia 20 marca 2007 r. (II GSK 335/06)

Samorząd terytorialny

Komentowany wyrok stanowi dość ciekawą egzemplifikację potwierdzającą słuszność stanowiska wybitnego francuskiego pisarza i filozofa doby oświecenia - Woltera1, ktry mawiał, że lepsze jest wrogiem...

26.08.2009

Wymagania i zagrożenia w pracy pielęgniarki

BHP

Pielęgniarki widzimy w każdej placwce służby zdrowia od szpitala i przychodni, po stację krwiodawstwa i żłobek. Wykonywanie trudnego zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu przez osobę posiadającą...

26.08.2009