Rozliczanie czasu pracy pracowników młodocianych

HR

Komentarz jest prezentacją podstaw prawnych, zasad i trybu rozliczania czasu pracy pracownikw młodocianych. W tekście wskazano możliwe skutki, jakie niesie ze sobą zatrudnianie pracownika...

19.08.2009

Zmiany w ustawach społecznych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Za nielegalne prowadzenie placówek opiekuńczych będzie grozić kara...

19.08.2009

Nowe wymagania przy pracach galwanotechnicznych

BHP

Dnia 23 lipca 2009 r. Minister Gospodarki wydał rozporządzenie (Dz. U. Nr 126, poz. 1043) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy procesach galwanotechnicznych. Nowe rozporządzenie kładzie...

19.08.2009

Nowe wysokości świadczeń rodzinnych

Samorząd terytorialny

Rada Ministrw ustaliła nowe kwoty progw dochodowych i wysokość świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Będą one obowiązywały od dnia 1 listopada 2009 r....

18.08.2009

Rola terenów zielonych w mieście

Budownictwo

Warszawa jest przykładem gdzie odnosi się wrażenie, iż władze samorządowe zapomniały jaką rolę i znaczenie powinna odgrywać zieleń miejska w strukturze miasta. Przykładem bezmyślnego działania władz...

18.08.2009