Kategorie dróg samorządowych

Samorząd terytorialny

Jednostki samorządu terytorialnego są właścicielami niektrych drg publicznych i nadają im odpowiednie kategorie.

03.09.2009

Mniej na informatyzację urzędów

Wydatki na informatyzację administracji publicznej są coraz mniejsze. 1,25 proc. budżetu - tyle średnio w ubiegłym roku urzędy przeznaczały na ten cel. MSWiA opublikowało wyniki badania stanu...

03.09.2009

UOKiK przeciwko solariom

Kodeks Etyki Polskiego Związku Solaryjnego może zawierać postanowienie ograniczające konkurencję. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczęła postępowanie antymonopolowe w tej sprawie...

03.09.2009

Elektroniczny dziennik lekcyjny

Samorząd terytorialny

Od dnia 7 sierpnia 2009 r. obowiązuje rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 16 lipca 2009 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły...

02.09.2009

KPMG: wychodzimy z kryzysu

W ciągu roku producenci planują zwiększyć swoją aktywność gospodarczą i spodziewają się wzrostu przychodów oraz liczby zamówień....

02.09.2009

Umowa zlecenia, a przestrzeganie wymagań bhp

BHP

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisw oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkie osoby wykonujące pracę na terenie zakładu. Treść art. 304...

02.09.2009

Niebezpieczna zmiana w Ordynacji Podatkowej

- Rządowa propozycja zmian w Ordynacji sięga do wszelkich podatków pośrednich, zmierzając wprost do likwidacji jednego z oczywistych i podstawowych uprawnień podatników jakim jest prawo do zwrotu...

02.09.2009

Monitorowani więźniowie

1 września weszła w życie ustawa o Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE). SDE umożliwi kontrolę wykonywania kary pozbawienia wolności przez skazanych poza zakładem karnym. Skazani będą musieli płacić...

02.09.2009

KPMG: wychodzimy z kryzysu

W ciągu roku producenci planują zwiększyć swoją aktywność gospodarczą i spodziewają się wzrostu przychodów oraz liczby zamówień....

02.09.2009

Nierówne traktowanie w podatkach?

Lewiatan protestuje przeciwko proponowanej przez rząd nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych polegającej na zwolnieniu pracujących na jednym etacie z konieczności wypełniania i...

02.09.2009

Zmiany w nowym roku szkolnym

Samorząd terytorialny

1 września, wraz z początkiem nowego roku szkolnego, wchodzą w życie zmiany w systemie oświaty i organizacji pracy nauczycieli.

01.09.2009