Sędziów trzeba przekonywać do mediacji

Potrzebna jest kampania społeczna o zasięgu ogólnopolskim popularyzująca mediację jako próbę dojścia do porozumienia i rozwiązania zaistniałego konfliktu, najlepiej przygotowana przez Ministerstwo...

18.08.2010

Sąd Najwyższy uchylił kolejne uchwały notariatu

Uchwała izby notarialnej o możliwości odmowy objęcia patronatem aplikantów jest niezgodna z prawem. Podobnie bezprawna jest kara skreślenia z listy za ocenę niedostateczną z egzaminu lub...

18.08.2010

Sąd Najwyższy uchylił kolejne uchwały notariatu

Uchwała izby notarialnej o możliwości odmowy objęcia patronatem aplikantów jest niezgodna z prawem. Podobnie bezprawna jest kara skreślenia z listy za ocenę niedostateczną z egzaminu lub...

18.08.2010

Fiskus opodatkuje aukcje charytatywne

Jeżeli fundacja przekaże podczas aukcji charytatywnej przedmioty wytworzone przez jej podopiecznych, powinna zapłacić VAT wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie....

18.08.2010

Pomieszczenia pracy

BHP

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy jest swoistym elementarzem BHP dla pracodawcy, zawierającym niezbędny zasób informacji dotyczących każdego zakładu pracy....

18.08.2010

Od pomocy prawnej z urzędu podatek jak od firmy

Rynek

Radca prawny, wspólnik spółki osobowej, świadczący pomoc prawną z urzędu, uzyskuje przychód z działalności gospodarczej, a nie z działalności wykonywanej osobiście. Minister finansów przegrał 12...

18.08.2010

Nowy komentarz do konwencji praw człowieka

Ukazało się piąte, zmienione i uaktualnione wydanie komentarza do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, adresowanego do prawników, studentów prawa, a także wszystkich, którzy interesują się tematyką...

18.08.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski