Zwolnienia od pracy

Ubezpieczenia społeczne HR

Komentarz został poświęcony zwolnieniu pracownika od pracy wskutek okoliczności dotyczących osoby pracownika, jak rwnież zwolnieniu z pracy związanym z rozwiązaniem stosunku pracy. Szczegłowo został...

23.04.2008

Kodeks spółek - rewolucyjne ułatwienia

Obniżenie wysokości minimalnego kapitału zakładowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością do 5 tys. zł, a w spółkach akcyjnych do 100 tys. przewiduje nowelizacja Kodeksu spółek handlowych,...

23.04.2008

Kodeks spółek - rewolucyjne ułatwienia

Obniżenie wysokości minimalnego kapitału zakładowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością do 5 tys. zł, a w spółkach akcyjnych do 100 tys. przewiduje nowelizacja Kodeksu spółek handlowych,...

23.04.2008

Czeka nas mnóstwo zmian w ustawie o VAT

Są niewielkie szanse, że projekt nowelizacji ustawy o VAT, nad którym trwają prace w Ministerstwie Finansów wejdzie w życie zgodnie z planem, czyli z dniem 1 lipca 2008 r. stwierdzili eksperci...

23.04.2008

Opakowania zwrotne

Regulacje dotyczące wyłączenia z podstawy opodatkowania podatkiem od towarw i usług kosztw opakowań zwrotnych zostały skonstruowane w sposb prowadzący do wielu nieporozumień i stwarzający problemy w...

22.04.2008

W obronie nominacji

Trybunał Konstytucyjny zarejestrował trzy z dziewięciu skarg konstytucyjnych złożonych przez osoby, które nie zostały powołane na stanowisko sędziego przez Prezydenta RP. Pełnomocnikami skarżących są...

22.04.2008

Potrzebni komornicy

Pracodawcy uważają, że niezbędnym narzędziem dla radykalnej poprawy sprawności i skuteczności egzekucji w Polsce jest pilne utworzenie co najmniej 200 nowych kancelarii komorniczych, a docelowo...

22.04.2008

Przepisy o aresztach będą zmienione

Zatrzymany będzie obligatoryjnie powiadomiony o możliwości wyboru adwokata. Jeśli do aresztu trafi przedsiębiorca będą o tym powiadamiani zarządzający przedsiębiorstwem. Takie m.in. zmiany w prawie...

22.04.2008

Po roku ruszy sprawa Mularczyk-Zoll

Prawnicy

Przed krakowskim sądem ma ruszyć proces wytoczony przez posła Arkadiusza Mularczyka prof. Andrzejowi Zollowi. Chodzi o wymianę opinii po słynnym występie posła przed TK, kiedy to oskarżył on dwóch...

21.04.2008

Odpowiedzialność za powstanie szkody w lasach

Środowisko

Zagadnienia związane z odpowiedzialnością za powstanie szkody w lasach nie zostały odrębnie uregulowane w ustawie z dnia z dnia 28 września o lasach. Jednostka organizacyjna, osoba fizyczna lub osoba...

21.04.2008

Ludzie o budownictwie - projekty infrastrukturalne

Budownictwo

Marek Straszak Dyrektor Projektu Dom DevelopmentPrzykłady wspłpracy z partnerami publicznymi w ramach inwestycji infrastrukturalnych można często odnaleźć przy inwestycjach największych polskich...

21.04.2008

Radcy prawni w postępowaniu karnym?

Posłanka PO, Lidia Staroń, chce zmian w kodeksie karnym. Jej pomysł polega na usunięciu dotychczasowego zapisu, że jedynie adwokat może być pełnomocnikiem pokrzywdzonego. Posłanka chce, by tę rolę...

21.04.2008

Radcy prawni w postępowaniu karnym?

Posłanka PO, Lidia Staroń, chce zmian w kodeksie karnym. Jej pomysł polega na usunięciu dotychczasowego zapisu, że jedynie adwokat może być pełnomocnikiem pokrzywdzonego. Posłanka chce, by tę rolę...

21.04.2008

KRS nie musi inspirować

Pełny skład Trybunału Konstytucyjnego orzekł, że w zakres obowiązków, jakie nakłada na Krajową Radę Sądownictwa konstytucja, nie wchodzi inspirowanie działań mających na celu ujednolicanie wykładni...

21.04.2008

Urzędy czynne krócej

Od poniedziałku, 20 kwietnia, stołeczni urzędnicy nie będą już pracować od godz. 10 do 18, tylko jak w każdy inny dzień od 8 do 16.

21.04.2008

Po roku ruszy sprawa Mularczyk-Zoll

Przed krakowskim sądem ma ruszyć proces wytoczony przez posła Arkadiusza Mularczyka prof. Andrzejowi Zollowi. Chodzi o wymianę opinii po słynnym występie posła przed TK, kiedy to oskarżył on dwóch...

21.04.2008