Egzamin na licencję syndyka

Warszawa - 16 maja 2008 r. - Centrum Konferencyjno - Kongresowym Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji

25.04.2008

Rzadko chodzimy do prawników

Według CBOS, w ciągu ostatnich pięciu lat Polacy najczęściej kontaktowali się przede wszystkim z trzema instytucjami: z notariatem (21,9%), sądem (21,5%) i policją (18,4%). Tylko 7% kontaktowało się...

25.04.2008

Komisja bada uciążliwość prawa

Komisja Europejska zleciła przeprowadzenie badania dotyczącego uciążliwości dla przedsiębiorców obowiązujących wspólnotowych przepisów prawnych. Zadanie to zostało powierzone międzynarodowemu...

25.04.2008

(Dez)informatyzacja sądów polskich

W Polsce powinien powstać jeden wspólny portal wymiaru sprawiedliwości, na wzór istniejących w wielu krajach europejskich. Obecnie funkcjonujące strony internetowe sądów w Polsce są archaiczne, mało...

25.04.2008

Polska otwarta na brytyjskich inwestorów

Zniesienie barier dla rozwoju przedsiębiorczości, liberalizacja prawa gospodarczego oraz prywatyzacja polskiej gospodarki to główne cele działań polskiego rządu - powiedział wiceminister gospodarki...

24.04.2008

Z Bankiem Światowym o energetyce i PPP

Partnerstwo publiczno-prywatne i energetyka to główne tematy poruszone podczas spotkania wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda z Orselią Kalantzopoulos, dyrektor Banku Światowego na Europę...

24.04.2008

Trybunał: lekarze mogą krytykować kolegów po fachu

Lekarze mogą krytykować innych lekarzy - orzekł Trybunał Konstytucyjny. Zastrzegł jednak, że krytyka przede wszystkim powinna służyć dobru publicznemu.Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z...

24.04.2008

Bezpieczeństwo na stadionach piłkarskich

23 kwietnia 2008 w Centrum Olimpijskim Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyła się dyskusja na powyższy temat, z cyklu Hard Talk, zorganizowana przez miesięcznik EU Magazine

24.04.2008

Urząd sędziego koroną zawodów prawniczych

Przewidujemy trzy drogi dochodzenia do stanowiska sędziego - powiedział Jacek Czaja, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w trakcie konferencji Krajowej Rady Sądownictwa.

24.04.2008

Dowody za słabe na zatrzymanie

Dowody zebrane przez prokuraturę przeciwko Januszowi Filipiakowi były zbyt słabe, aby go zatrzymywać - taki wniosek przynosi raport przygotowany przez krakowską prokuraturę okręgową na polecenie...

24.04.2008

Z Bankiem Światowym o energetyce i PPP

Partnerstwo publiczno-prywatne i energetyka to główne tematy poruszone podczas spotkania wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda z Orselią Kalantzopoulos, dyrektor Banku Światowego na Europę...

24.04.2008

Zwolnienia od pracy

Ubezpieczenia społeczne HR

Komentarz został poświęcony zwolnieniu pracownika od pracy wskutek okoliczności dotyczących osoby pracownika, jak rwnież zwolnieniu z pracy związanym z rozwiązaniem stosunku pracy. Szczegłowo został...

23.04.2008