Jest projekt ustawy prywatyzacyjnej

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Projekt ułatwi przekazywanie samorządom spółek Skarbu Państwa oraz obniży koszty prywatyzacji. Rząd poinformował...

05.05.2008

Creative Commons: alternatywne prawo autorskie

W przeddzień Światowego Dnia Własności Intelektualnej, który obchodzony rokrocznie 26 kwietnia, Creative Commons Polska oraz Koło Naukowe Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji...

05.05.2008

Lekarz sądowy

1. Wstęp podłoże prawne Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123 poz. 849; dalej jako: u.l.s.) jest próbą rozwiązania jednego z najbardziej palących problemów postępowania...

02.05.2008

Profilaktyczna opieka medyczna w szkole

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania sprawowana jest przez pielęgniarkę środowiska nauczania albo higienistkę szkolną na terenie szkoły lub...

01.05.2008

"Zostań radcą prawnym"

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie wychodzi naprzeciw przyszłym aplikantom

30.04.2008

"Zostań radcą prawnym"

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie wychodzi naprzeciw przyszłym aplikantom

30.04.2008