Pozew UOKiK oddalony

BRE Bank, wspierany przez kancelarię Gide Loyrette Nouel, wygrał sprawę klauzuli umownej dotyczącej warunków zmiany oprocentowania kredytów.

05.11.2009

Powstanie elektroniczny spis przedsiębiorców

Rząd przygotowuje elektroniczny spis przedsiębiorców. Ukończenie tej pracy oznaczać będzie, że przestanie być potrzebny urzędnik "z okienka" - pisze"Puls Biznesu"....

05.11.2009

RPO: za mało czasu na ocenę Natury 2000

30-dniowy termin na zaopiniowanie przez radę gminy projektu obszarów Natura 2000 jest zbyt krótki uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. W wystąpieniu do Ministra Środowiska z 29 października br. Janusz...

05.11.2009

Nowe prawo. Nowe obowiązki Głównego Geodety Kraju

Budownictwo

Rada Ministrw przyjęła w końcu projekt ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, przedłożony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Obecnie nie ma aktu prawnego, ktry regulowałby...

04.11.2009

Cofnięcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Samorząd terytorialny

Regulacja zasad sprzedaży alkoholu jest zagadnieniem bardzo istotnym ze względu na problemy związane z jego spożyciem i możliwością uzależnienia.

04.11.2009

Kto zostanie "szefem" projektu wprowadzenia euro?

Prawnicy

Rada Ministrów zdecydowała, że zostaną powołane: Narodowy Komitet Koordynacyjny do spraw euro, Rada Koordynacyjna i Międzyinstytucjonalne Zespoły Robocze do spraw przygotowań do wprowadzenia euro...

04.11.2009

CO TO ZA PRAWO?

BHP

Dyrektywa 2009/104/WE dotycząca minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas używania przez pracownikw wyposażenia roboczego

04.11.2009

Nowe prawo w/s informacji przestrzennej

Prawnicy, specjalizujący się w procesach inwestycyjnych zacierają ręce. Rada Ministrów przyjęła w końcu projekt ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, przedłożony przez ministra spraw...

04.11.2009

Pozapłacowe formy wynagrodzeń

HR

Omwiono zagadnienia związane z pozapłacowymi formami wynagrodzeń stosowanymi w firmie w aspekcie tendencji do upraszczania struktury wynagrodzeń i liczby ich składnikw. Przedstawiono zasady...

04.11.2009

KPMG: Potrzebna dyskusja o podatkach

W Polsce, poza dyskusją o koniecznym zwiększeniu stawek podatku VAT i PIT w celu zwiększenia wpływów do budżetu, nie podjęto poważnych prac w celu gruntownej reformy systemu podatkowego. A przecież...

04.11.2009